Hoe Leiden jeugdbridge aanpakt



Leiden, 18 september 2016. Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood, hield het Klein Orkest ons al geruime tijd terug voor. Als het met bridge in Nederland door gaat zoals het nu gaat, dan is honderd jaar een ruime overschatting – tenzij we er als liefhebbers van de sport iets aan gaan doen. In het district Leiden hebben ze geconcludeerd dat ze het daarbij niet van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) moeten hebben. Dat is recentelijk weer bevestigd in Bridge met de analyse van een sportmarketingbureau, die uitwijst dat het reuze verstandig is je als bond vooral op gepensioneerden te richten, omdat dat een groeiende populatie is.
In het district Leiden huldigen ze het ouderwetse vertrekpunt ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ en zijn ze vanuit een verse districtscommissie jeugdbridge gestart met het interesseren van basisscholen, middelbare scholen en studenten voor bridge. Via een enquête onder NBB-leden in het district hebben zich tachtig vrijwilligers gemeld om mee te helpen. Een jaar na start is of wordt er op achttien basisscholen gestart met minibridge. Het Fioretti College is de eerste middelbare school binnen het district Leiden waar een cursus start. Ten behoeve van de promotie op het Fioretti is bovenstaand filmpje gemaakt, met als hoofdonderdeel een interview met oud-leerling Ed Hoogenkamp.