In dromenland

Grote rust. Het WK voor de jeugd zit erop, en we wachten op het volgende wereldkampioenschap in Marokko. Tot die tijd is het genieten van het goede weer. De laatste tonen van de Spring Waltz van Chopin vertrekken door de openstaande deur en ik dut weg met een IMP. Wat hebben we het zwaar.

Eerder in de week kwam ik in een ander blad een spel tegen waar de leider via een simpele manoeuvre het contract maakte. Eenvoud siert de mens, maar het spel liet me niet los. Terwijl ik het geklaag van de buren over het getingel op de piano negeer, kijk er nog eens naar.

Het gaat om het volgende spel. Tony Forrester in actie bij een National in de vorige eeuw:

W/OW

W

N

O

Z

spade icon H 9 7 4

heart icon B 10 6

diamond icon 6

club icon B 10 7 6 5

spade icon A 10 6 5

heart icon 9

diamond icon A H 9 7 3

club icon A 9 8

spade icon 8 3

heart icon A H 7 5 4

diamond icon B 10 5 4

club icon H 4

spade icon V B 2

heart icon V 8 3 2

diamond icon V 8 2

club icon V 3 2

Na de 1diamond icon opening van noord volgt oost met 1heart icon en na 1SA van zuid steunt west met 2heart icon. Noord sprong naar 3SA, niet zonder optimisme en zuid mag aan de slag na heart iconB van west.

Oost duikt de slag om verbinding houden met de overkant en zuid wint ronde een met heart iconV. In slag twee volgt spade iconV en nadat west dekt, speelt zuid spade iconA in de dummy. In slag drie en vier volgen twee hoge ruiten en teleurgesteld moet zuid constateren dat er een kink in de kabel zit.

De leider was nog niet verslagen. Hij ging verder met spade iconB en een schoppen naar de tien. Op de boer bekende oost nog, maar de slag erna moest hij een harten afgooien, om de dekking in de lage kleuren te houden.

Forrester speelde doodleuk ook de vierde schoppen en oost moest nog een harten afgooien. West kan nu wel klaveren spelen, maar nadat zuid in de dummy duikt, wordt club iconV de negende slag, want oost kan nog maar twee harten cashen.

Het spelen van de vierde schoppen is in alle eenvoud, prachtig. Speelt west harten dan kan oost er twee oprapen en moet dan diamond iconB spelen. Een slag later is hij weer aan slag (met diamond icon10) en de ingooi levert de negende slag op.

Niet gek van Tony, maar de analyse van de schrijver is verre van compleet. In die tijd moest alles met de hand en ik heb gelukkig hulp. Ik verlaat de dutstand en kruip achter het apparaat en check het spel via de dubbel dummy solver.

Het gaat goed tot de vierde schoppen. Oost moet wel een harten afgooien, maar niet een kleintje, maar een plaat. West speelt dan harten naar de aas. De dummy heeft nog drie kaarten in beide minors en gooit hij een ruiten dan speelt oost diamond iconB na. Zuid neemt in de dummy en speelt ruiten voor oost die partner bereikt met heart icon10 voor klaveren door het aas.

Gooit de dummy een klaveren, dan speelt oost harten naar de tien en klaveren door het aas.  Waar de auteur geen melding maakte van het afgooien van een hoge harten, zul je dat als tegenspeler wel vinden. De ingooi staat met hoofdletters geschreven.

In dat kader droom ik verder met de volgende 3SA:

Z/NZ

W

N

O

Z

spade icon V 9 8 7 6 5

heart icon A V 6 5

diamond icon A 10

club icon 10

spade icon 3 2

heart icon H 10 9 8 7

diamond icon V 8 7 6

club icon H V

spade icon 10

heart icon B 2

diamond icon B 9 2

club icon A 8 7 6 5 4 3

spade icon A H B 4

heart icon 4 3

diamond icon H 5 4 3

club icon B 9 2

Na je 1club icon opening heeft west in schoppen gevolgd en ben je via 2heart icon (noord) en 2SA in 3SA gekomen. Niet kinderachtig geboden, maar het gaat om het tegenspel.

Met schoppen uit, zal het wel lukken. Drie in die kleur, drie in ruiten met de goede touch en drie in de ronde kleuren. West begint daarom met klaveren. Oost wint met club iconA en speelt een kleine klaveren terug.

Dat kleurpreferentiesignaal verleidt west tot het afgooien van diamond iconA. De leider speelt vervolgens een kleine ruiten uit de dummy en oost moet inleggen met de boer. Legt hij klein, dan duikt zuid de slag naar west en komt oost niet aan de beurt om zijn klaveren vrij te spelen.

Zuid neemt diamond iconB met de heer en speelt nog twee rondjes. West kan nog een schoppen missen, maar nadat oost aan slag komt met diamond icon9 en club icon8 speelt, gaat heart iconA de deur uit. De leider wint de slag met club iconB en speelt de vierde ruiten.

West kan nu geen schoppen gooien, omdat de leider anders een schoppen afgeeft en drie slagen maakt in die kleur en ook geen kleine harten, omdat zuid de harten dan zo kan spelen dat oost niet aan slag kan komen. Nee, het moet heart iconV worden.

heart iconB is nu een entree geworden en in welke bochten zuid zich ook wringt, down gaat ie.
Leuk dat spelen met die dubbel dummy solvers, maar soms wou ik dat ik een echte hobby had.


Naschrift redactie:

Peter schrijft een wekelijkse column op zijn eigen bridge-website www.drienbridge.nl. Neem daar vooral eens een kijkje. Er staat ook een link naar de site op onze Externe links pagina.