Hof doet uitspraak tegen CAT

Turijn (Italië), 1 januari 2021. Een Italiaans gerechtshof in Turijn heeft zich uitgesproken tegen het Credentials Advisory Team (CAT) in de zaak van de Italiaan Giorgio Duboin (zie ons artikel van 6 november). Dat meldt de bridgeorganisatie Neapolitan Club op haar website in de woorden van Duboin zelf. Het hof laat in het midden in hoeverre Duboin vals heeft gespeeld, maar neemt het het CAT kwalijk dat het Duboin geen kans heeft gegeven zich te verdedigen en geen toegang heeft gegeven tot de gegevens waarop de verdenking van valsspelen zouden zijn gebaseerd. Hierbij rijst dan weer de vraag in hoeverre opneming op een ‘zwarte lijst’ voor online bridge-evenementen op invitatie mogen gelden als openbare beschuldiging (zie ook ons artikel van 24 december). En uiteraard zijn weinig bridgeorganisaties aan deze uitspraak van dit Italiaanse hof gebonden.