Dokters verliezen eerste beroep

Keulen, 2 mei 2014. De Duitse bridgers Dr. Michael Elinescu en Dr. Entscho Wladow, die door de Wereld Bridge Federatie (WBF) zijn veroordeeld voor valsspelen, hebben hun eerste beroep verloren. De Duitse bridgebond had hen namelijk voorlopig geschorst, hangende het beroep van zowel de veroordeelde spelers alsook de Duitse bridgebond zelf tegen de beslissing van de WBF. Tegen deze schorsing waren Elinescu en Wladow in beroep gegaan bij de arrondissementsrechtbank in Keulen. Die heeft dit beroep nu verworpen.

In geval de rechtbank de voorlopige schorsing ongegrond zou hebben verklaard, zou dit waarschijnlijk hebben geleid tot problemen voor de Duitse bridgebond en zijn gelederen. Het was dan namelijk te verwachten dat spelers zouden weigeren tegen de veroordeelde Elinescu en Wladow te spelen in de toernooien waarvoor laatstgenoemden getracht hadden zich aan te melden.

Zie over deze kwestie ook onze eerdere artikelen van 28 maart en 28 april en het artikel op de NBB-website van 30 april.