Doe de Pepsi-test! (IMP 7, 2020)

door Toine van Hoof

De Pool Jacek Pszczola, beter bekend als Pepsi, werd vorig jaar de ACBL Player of the Year. Ook in de recente online toernooien was hij buitengewoon succesvol. Met team Blass won hij de Alt IV en Alt VI en met team Pepsi de eerste twee Alt Mixed Teams. In de toernooibulletins verschenen heel wat fraaie staaltjes van Pepsi. Met wat zoekwerk in de BBO-archieven vond ik nog meer juweeltjes. Ik heb er een quiz van gemaakt. Bij elk probleem staan twee antwoorden. Een van deze twee acties was van Pepsi. Kijk of u kunt raden welke. Laat uw smaak beslissen. Doe de Pepsi-test!

Problemen

1. N/NZ

spade icon V 7 4

heart icon H V 6 4 2

diamond icon A B 9 7

club icon 4

West
Moss

Noord
Blass

Oost
Grainger

Zuid
Pepsi

1club icon
pas
1heart icon
pas
4diamond icon1
pas
4SA2
pas
5diamond icon3
pas
???

1 splinter, 18-20 HCP; 2 RKCB; 3 0/3 KC

Wat bood Pepsi?

A. 6heart icon B. 7heart icon

2. O/–

spade icon 9 7 6

heart icon H 8 4

diamond icon V 10 5

club icon 8 6 4 2

spade icon H V 8 3

heart icon A 2

diamond icon A H 4 2

club icon H V 3

West
Moss

Noord
Blass

Oost
Grainger

Zuid
Pepsi

1club icon
dbl
pas
1diamond icon
pas
2SA
pas
3SA
a.p.

Tegen 3SA komt west met heart icon5 uit. Hoe speelde Pepsi af?

A. Hij dook de eerste harten, won de tweede, incasseerde diamond iconA en speelde ruiten naar de 10.
B. Hij won de eerste slag in dummy, speelde schoppen naar de heer, incasseerde diamond iconA, stak over naar diamond iconV en speelde nogmaals schoppen van tafel.

3. O/Allen

spade icon A 5

heart icon 10 6 5 3 2

diamond icon 8 6 5

club icon B 10 7

spade icon H 10 9

heart icon A B 4

diamond icon A 4

club icon A H 8 6 4

West
Chmurski

Noord
Blass

Oost
Tuczynski

Zuid
Pepsi

pas
1club icon1
1diamond icon
pas
pas
1SA2
2spade icon
3diamond icon3
pas
3heart icon
pas
3SA
a.p.

1 Pools, 2 18-20 /21 HCP balanced, 3 transfer

Pepsi is leider geworden in 3SA. West start met diamond iconH. Oost deblokkeert diamond iconB. West speelt diamond iconV na voor het aas (oost bekent met diamond icon3). Wat speelde Pepsi in slag 3?

A. club iconA B. club icon4

4. W/–

spade icon A

heart icon A 6 5

diamond icon A 4

club icon A V B 6 5 4 3

spade icon 10 6 5 3

heart icon H 10 8 7

diamond icon H B 9 2

club icon 2

West
Donner

Noord
Blass

Oost
S. Rimstedt

Zuid
Pepsi

pas
1club icon
pas
1heart icon
pas
2diamond icon1
pas
2spade icon2
pas
3club icon
pas
3SA
a.p.

1 18+ HCP, 2 4heart icon, 7-9 HCP

West start tegen 3SA met spade iconH voor spade iconA in dummy. Hoe pakte Pepsi dit spel aan?

A. Hij stak over naar heart iconH en nam de klaverensnit.
B. Hij sloeg in de tweede slag club iconA.

5. N/Allen

spade icon V 4

heart icon V 10 9 4

diamond icon H B 9 7

club icon V 3 2

spade icon A H 10 5

heart icon 8 6 3

diamond icon A V 8 2

club icon A 9

West
Donner

Noord
Blass

Oost
S. Rimstedt

Zuid
Pepsi

pas
pas
1SA
pas
2club icon
pas
2spade icon
pas
2SA
pas
3SA
a.p.

Opnieuw is zuid leider in 3SA. West start met club icon6 (vierde van boven). Wat deed Pepsi in de eerste slag?

A. club icon2 B. club iconV

6. O/Allen

spade icon

heart icon A 9 3 2

diamond icon H V B 9 3

club icon A B 10 2

West
De Wijs

Noord
Blass

Oost
Muller

Zuid
Pepsi

3spade icon
dbl
4spade icon
dbl
pas
???

Wat bood Pepsi?

A. 4SA B. 5diamond icon

7. N/NZ

spade icon V 7 3

heart icon A 9 6 3

diamond icon H B 4

club icon A 5 2

West
Pepsi

Noord
De Wijs

Oost
Blass

Zuid
Muller

2club icon1
pas
3spade icon2
a.p.

1 6+club icon, 11-15 HCP, 2 inviterend

Waarmee kwam Pepsi als west uit?

A. heart icon3
B. diamond icon4

8. W/–

W

N

O

Z

spade icon V B 6 5 4 2

heart icon 5

diamond icon H 5 2

club icon V B 7

spade icon A 8 7

heart icon A 6 4 3

diamond icon V B 6

club icon A 10 5

spade icon H 9 3

heart icon V 10 8 7

diamond icon 10 9 3

club icon H 8 2

spade icon 10

heart icon H B 9 2

diamond icon A 8 7 4

club icon 9 6 4 3

Nadat west een zwakke twee in schoppen had aangegeven, is zuid leider geworden in 4heart icon.

Bij leider A ging het bieden 2spade icon-dbl-pas-3heart icon (inviterend)-pas-4heart icon-allen pas. Hij kreeg club iconV uit, die hij dook, nam de volgende klaveren met het aas en liet diamond iconV uitlopen. West maakte diamond iconH en speelde klaveren voor de heer van zijn partner. Nu kwam diamond icon10, genomen met de boer in noord. De leider incasseerde heart iconA en speelde een harten naar de 9 (!). Hij cashte diamond iconA en toen beide tegenstanders hierop bekenden, stak hij over naar spade iconA. Hij speelde harten naar de boer en claimde.

de tafel van leider B had west multi geopend. Noord doubleerde, oost zei 3heart icon (pas of corrigeer) en west 3spade icon. Het ging pas, pas, 4heart icon (!) bij zuid, allen pas. West kwam hier uit met spade iconV. Zuid nam met het aas, troefde een schoppen met heart icon2 en speelde diamond icon8 voor. West dook zodat diamond iconV de slag won.

De leider troefde nogmaals een schoppen, incasseerde diamond iconA en speelde ruiten voor de heer van west. Deze speelde club icon7 na voor de heer van oost, die met klaveren vervolgde via de boer voor het aas. Dit was de positie met noord aan slag.

W

N

O

Z

spade icon B 6 5

heart icon 5

diamond icon

club icon V

spade icon

heart icon A 6 4 3

diamond icon

club icon 10

spade icon

heart icon V 10 8 7

diamond icon

club icon 8

spade icon

heart icon H B

diamond icon 7

club icon 9 6

Leider B speelde harten naar de boer, incasseerde heart iconH en speelde de dertiende ruiten. Hierop ging in noord club icon10 weg. Oost mocht troeven maar dat was de laatste slag voor de verdediging.

Wie was Pepsi? Leider A of leider B?

9. Z/OW

spade icon B 4 3

heart icon V 10 5 4 3

diamond icon 8 4

club icon A B 10

spade icon A 8

heart icon H 7

diamond icon A 10 9 7 6 3

club icon H V 8

West
Lorenzini

Noord
Blass

Oost
Bessis

Zuid
Pepsi

1SA
pas
2diamond icon
pas
2heart icon
pas
2SA
pas
3SA
a.p.

Tegen zuids 3SA-contract komt west uit met spade icon5 (vierde van boven). Wat legde Pepsi in dummy?

A. spade iconB B. spade icon3

10. W/–

spade icon H V 6 4

heart icon H B 7 5

diamond icon H 6

club icon H B 10

West
Saelensminde

Noord
Blass

Oost
Gillis

Zuid
Pepsi

1club icon
3heart icon
dbl
???

Wat bood Pepsi?

A. 3SA B. 4heart icon

11. /Allen

spade icon 8

heart icon A 3

diamond icon H B 10 7 6 3 2

club icon 7 6 5

spade icon A V 10 5 3

heart icon V B 9

diamond icon A 8 4

club icon A B

Zuid is leider geworden in 6diamond icon. West start met diamond icon5. Hoe speelde Pepsi af?

A. diamond iconB-V-A; heart iconV
B. diamond iconH; spade icon8

12. O/NZ

spade icon 8 6 3

heart icon A 6 5 4 3

diamond icon V

club icon V 10 9 7

spade icon H 10 4

heart icon 10 9 2

diamond icon B 10 9 8 6 2

club icon A

West
Pepsi

Noord
Janiszewski

Oost
Sakr

Zuid
Baldysz

pas
1SA
pas
2diamond icon
pas
2heart icon
pas
2SA
pas
4heart icon
a.p.

Tegen 4heart icon van zuid kwam Pepsi met club iconA uit. Zijn partner gooide een nietszeggende club icon5 bij (laag-hoog aan of even). Wat speelde Pepsi na?

A.diamond icon2 B.spade icon4

13. W/–

spade icon A B 9 6 5 4

heart icon V 10 3

diamond icon 10 8 6

club icon 4

West
Pepsi

Noord
Hoftaniska

Oost
Blass

Zuid
Charlsen

2spade icon
pas
pas
2SA
pas
3SA
a.p.

Pepsi moet uit tegen 3SA. Hartenstart komt in zijn methoden niet in aanmerking (hij zou dan met de 10 moeten starten). Waarmee startte hij dan wel?

A. Een kleine schoppen
B. Een kleine ruiten

14. W/–

spade icon 7 6

heart icon A

diamond icon A H 5 4 3

club icon V 9 7 3 2

West
L’Ecuyer

Noord
Blass

Oost
Street

Zuid
Pepsi

2diamond icon1
pas
2spade icon2
3diamond icon
pas
3SA
pas
???

1 multi, 2 hartenfit

Wat bood Pepsi nu als zuid?

A. pas B. 4club icon

15. O/NZ

spade icon 2

heart icon A H V

diamond icon V 8 6 5 4

club icon A 9 8 7

West
L’Ecuyer

Noord
Blass

Oost
Street

Zuid
Pepsi

3club icon
3diamond icon
4heart icon
5club icon
pas
??
a.p.

Wat bood Pepsi als zuid na 5club icon (cuebid) van Blass?

A. 6diamond icon B. 5diamond icon

Oplossingen

1. N/NZ

W

N

O

Z

spade icon H 10 9

heart icon 10 3

diamond icon 10 5 4 3 2

club icon B 9 8

spade icon A B 5 2

heart icon A 8 7 5

diamond icon V

club icon A H 3 2

spade icon 8 6 3

heart icon B 9

diamond icon H 8 6

club icon V 10 7 6 5

spade icon V 7 4

heart icon H V 6 4 2

diamond icon A B 9 7

club icon 4

West
Moss

Noord
Blass

Oost
Grainger

Zuid
Pepsi

1club icon
pas
1heart icon
pas
4diamond icon1
pas
4SA2
pas
5diamond icon3
pas
7heart icon
a.p.

1 splinter, 2 RKCB, 3 0/3 KC

Antwoord B is juist. Pepsi sprong gedurfd naar 7heart icon. Misschien verwachtte hij iets van club iconAHV-vijfde in dummy. Brad Moss joeg hem de stuipen op het lijf door met spade icon10 te starten maar Pepsi had geen keus. Hij liet de slag lopen naar zijn vrouw en scoorde plus 2210.

West
Nowosadzki

Noord
S. Moss

Oost
Kalita

Zuid
Lee

1club icon
pas
1heart icon
pas
4diamond icon1
pas
4spade icon2
pas
4SA3
pas
5diamond icon4
pas
6club icon5
pas
6heart icon
a.p.

1 splinter 18-20 HCP, 2 RKCB, 3 0/3 KC, 4 heren? 5 club iconH

Aan de andere tafel vroeg Roger Lee heren en zwaaide af in 6heart icon: 13 imps voor team Blass.

2. O/–

W

N

O

Z

spade icon 10 2

heart icon 10 9 6 5

diamond icon B 8 7 6

club icon B 9 7

spade icon 9 7 6

heart icon H 8 4

diamond icon V 10 5

club icon 8 6 4 2

spade icon A B 5 4

heart icon V B 7 3

diamond icon 9 3

club icon A 10 5

spade icon H V 8 3

heart icon A 2

diamond icon A H 4 2

club icon H V 3

West
Moss

Noord
Blass

Oost
Grainger

Zuid
Pepsi

1club icon
dbl
pas
1diamond icon
pas
2SA
pas
3SA
a.p.

Zuid speelt 3SA. West komt met harten uit.

De meeste leiders wonnen de eerste slag in dummy, speelden een schoppen naar de heer, incasseerden diamond iconA, staken over naar diamond iconV en speelden nogmaals schoppen. Ze zouden het gehaald hebben als of de schoppen- of de ruitenkleur rond had gezeten, op voorwaarde dat de hartenkleur vier-vier zat. Het zat niet zo en ze gingen twee down.

Antwoord A is juist. Pepsi dook de eerste slag en maakte de tweede met heart iconA. Hij incasseerde diamond iconA en speelde een ruiten naar de 10. Toen die hield, was hij thuis. De Pool speelde schoppen naar de heer, ruiten naar de vrouw en klaveren naar de heer. Hij incasseerde diamond iconH en zag oost een klaveren afgooien. Dus vervolgde hij met een kleine klaveren uit de hand voor het secce aas. Oost speelde harten na voor de heer op tafel en Pepsi incasseerde club iconV: plus 400.

Aan de andere kant maakte Roger Lee zelfs tien slagen na een ruitenstart van west. Hij zat echter in 1SA en dus won Blass 6 imps.

3. O/NZ

W

N

O

Z

spade icon V B 7 6 2

heart icon H V

diamond icon H V 10 9 7 2

club icon

spade icon A 5

heart icon 10 6 5 3 2

diamond icon 8 6 5

club icon B 10 7

spade icon 8 4 3

heart icon 9 8 7

diamond icon B 3

club icon V 9 5 3 2

spade icon H 10 9

heart icon A B 4

diamond icon A 4

club icon A H 8 6 4

West
Chmurski

Noord
Blass

Oost
Tuczynski

Zuid
Pepsi

pas
1club icon1
1diamond icon
pas
pas
1SA2
2spade icon
3diamond icon3
pas
3heart icon
pas
3SA
a.p.

1 Pools, 2 18-20/21 HCP balanced, 3 transfer

Zuid speelt 3SA. West start met diamond iconH (oost de boer) en speelt diamond iconV na (oost de 3).

Mark Horton rapporteerde deze hand in het bulletin. In de wedstrijd De Botton-Team NL ging Joris van Lankveld twee down toen hij op de harten afging. Horton stelde dat, aangezien west elf kaarten had in de gepunte kleuren, het niet onredelijk was geweest om in de derde slag een kleine klaveren te spelen. De volgende dag onthulde Marek Wójcicki dat Pepsi deze speelwijze gevonden had. Antwoord B is dus juist. Oost pakte de boer met de vrouw en speelde harten. Pepsi stapte op met heart iconA, speelde klaveren naar de 10 en club icon7 naar de 8. Toen hij club iconA-H incasseerde, zat west in dwang. Hij zette spade iconV-B sec in de ijdele hoop dat zijn partner spade icon10 had. Pepsi cashte spade iconA-H en spade icon10 was zijn negende slag.

Aan de andere tafel begon Rose Meltzer met een hoge klaveren. Dat zou prima uitgepakt hebben als west een singleton vrouw of 9 had gehad. West bekende echter niet en Meltzer ging één down: 12 imps voor team Blass.

4. W/–

W

N

O

Z

spade icon H V 7 2

heart icon V 4

diamond icon 10 7 3

club icon 10 9 8 7

spade icon A

heart icon A 6 5

diamond icon A 4

club icon A V B 6 5 4 3

spade icon B 9 8 4

heart icon B 9 3 2

diamond icon V 8 6 5

club icon H

spade icon 10 6 5 3

heart icon H 10 8 7

diamond icon H B 9 2

club icon 2

West
Donner

Noord
Blass

Oost
S. Rimstedt

Zuid
Pepsi

pas
1club icon
pas
1heart icon
pas
2diamond icon1
pas
2spade icon2
pas
3club icon
pas
3SA
a.p.

1 18+ HCP, 2 4heart icon, 7-9 HCP

Dit was het spel waarop Thomas Bessis als noord 6club icon maakte door na de schoppenstart eerst een kleine ruiten naar de boer te spelen. Toen die hield kon hij zich een safety play in troef veroorloven. Hij speelde klaveren naar het aas en verloor zo slechts één troefslag.

Pepsi zat als zuid in 3SA en kreeg spade iconH uit. Ook hij sloeg club iconA waarmee hij de secce heer bij oost ving. Antwoord B is dus juist. Pepsi incasseerde club iconV en gaf een klaveren aan west. Deze nam spade iconV mee en zuid claimde de rest. Oost had namelijk in de eerste slag spade iconB bijgespeeld en dat maakte het spel natuurlijk wel wat eenvoudiger.

West
Drijver

Noord
A. Grossack

Oost
Brink

Zuid
Tebha

pas
1club icon
pas
1heart icon
pas
3diamond icon1
pas
3SA
a.p.

1 MF klaveren

Aan de andere tafel stak de leider over naar heart iconH en sneed in klaveren. Dat was nodig geweest als west spade iconHV9-vijfde en club iconH-klein had gehad. Daarmee zou Bas Drijver echter zeker 1spade icon hebben gevolgd. Anam Tebha hoefde voor haar gebrekkige kennis van safety plays niet te boeten. Na het maken van club iconH speelde Sjoert Brink spade iconB, spade icon8 en spade icon4 voor de vrouw. De leider nam de ruitennakomst met het aas in dummy en incasseerde club iconA , heart iconA en club iconB, daarbij oost squeezend in de rode kleuren. Ze speelde ruiten naar de boer, incasseerde diamond iconH en maakte diamond icon9 als negende slag.

Het is moeilijk te zien maar Brink had na club iconH harten moeten spelen (een ruiten of spade icon8 was ook goed geweest). Als de verdediging de count niet rectificeert voor de leider, kan het contract niet gemaakt worden.

5. N/Allen

W

N

O

Z

spade icon B 7 2

heart icon H 7

diamond icon 10 5

club icon B 8 7 6 5 4

spade icon V 4

heart icon V 10 9 4

diamond icon H B 9 7

club icon V 3 2

spade icon 9 8 6 3

heart icon A B 5 2

diamond icon 6 4 3

club icon H 10

spade icon A H 10 5

heart icon 8 6 3

diamond icon A V 8 2

club icon A 9

West
Donner

Noord
Blass

Oost
S. Rimstedt

Zuid
Pepsi

pas
pas
1SA
pas
2club icon
pas
2spade icon
pas
2SA
pas
3SA
a.p.

Opnieuw is zuid leider in 3SA. West start met club icon6 (vierde van boven).

Het is vrij normaal om een kleine klaveren te leggen in dummy. Als west club iconH heeft, maak je die vrouw later wel. Echter, als je de vrouw legt en die houdt, heb je negen vaste slagen. Bovendien, als je duikt in dummy en met het aas neemt, weet je niet wat je daarna moet doen. Als je op de harten afgaat, zou je down kunnen gaan, zelfs al heeft west club iconH. Dus je moet toch proberen om snel je negen slagen binnen te harken.

Anam Tebha, Piotr Zatorski en Fredrik Nyström legden allemaal club iconV in de eerste slag. Ze incasseerden vier ruitenslagen, staken over naar spade iconV en speelden schoppen naar de 10: drie down.

Pepsi, Jing Liu, Michael Barel en Jeff Meckstroth doken in dummy. Pepsi and Barel begonnen na club iconA aan de harten en konden zoals het spel lag niet down. Antwoord A is dus juist. Tegen Liu legde oost de heer in, waarmee de leider de negende slag in de schoot geworpen kreeg. Meckstroth verknoeide op de een of andere manier zijn communicatie en ging twee down. De achtste leider in 3SA was Jason Hackett die een vriendelijke schoppenstart van west kreeg.

6. O/Allen

W

N

O

Z

spade icon H B 8

heart icon B 8

diamond icon 10 6 5 2

club icon V 9 7 3

spade icon A 9 5 4

heart icon H V 4

diamond icon A 4

club icon 8 6 5 4

spade icon V 10 7 6 3 2

heart icon 10 7 6 5

diamond icon 8 7

club icon H

spade icon

heart icon A 9 3 2

diamond icon H V B 9 3

club icon A B 10 2

West
De Wijs

Noord
Blass

Oost
Muller

Zuid
Pepsi

3spade icon
dbl
4spade icon
dbl
pas
5diamond icon
pas
6diamond icon
a.p.

Pepsi had een moeilijke beslissing na het doublet van Blass op 4spade icon. Hij besloot om 5diamond icon te bieden (antwoord B) en Blass verhoogde vol vertrouwen naar zes. West startte met spade icon8. Pepsi legde klein in noord, troefde in de hand en trok in vier ronden de troeven.

Nu speelde hij harten naar de heer en een klaveren op, waarbij de heer verscheen. Die pakte hij met het aas. Hij vervolgde met club iconB voor de vrouw van west, die heart iconB terugspeelde. Pepsi won met de vrouw in noord en gooide op spade iconA een klaveren weg.

Hij had inmiddels gezien dat oost slechts één klaveren en twee ruiten had.

Zonder aarzeling sneed hij heart icon10 eruit bij Muller, waarna hij claimde.

7. N/NZ

W

N

O

Z

spade icon V 7 3

heart icon A 9 6 3

diamond icon H B 4

club icon A 5 2

spade icon 4

heart icon H B 8 7

diamond icon 7 6

club icon H V B 9 7 4

spade icon H 9 2

heart icon V 4 2

diamond icon 9 8 5 3 2

club icon 6 3

spade icon A B 10 8 6 5

heart icon 10 5

diamond icon A V 10

club icon 10 8

West
Pepsi

Noord
de Wijs

Oost
Blass

Zuid
Muller

2club icon1
pas
3spade icon2
a.p.

1 6+club icon, 11-15 HCP, 2 inviterend

West heeft een lastige start. Aan de andere tafel koos Louk Verhees voor diamond icon4. De leider won met de 10, raadde goed met een harten naar de heer, stak over naar diamond iconA, troefde diamond iconV in dummy en eindigde met negen slagen. In een andere wedstrijd maakte Artur Malinowski zelfs tien slagen na de ruitenstart van Kamel Fergani.

Pepsi trakteerde Bauke Muller op de start van heart icon3 (antwoord A). Deze had geen reden om de heer te leggen en dus won Josef Blass de eerste slag met heart iconV.

Hij switchte accuraat naar een kleine schoppen. Pepsi pakte de boer met de vrouw en ging, het spel perfect lezend, met een kleine klaveren van slag. Muller won met club iconH en speelde club iconV na voor Pepsi’s aas.

Deze incasseerde heart iconA maar moest nu iets inspelen. Dat werd ruiten in de vork (dat beter was dan schoppen na). Muller maakte diamond icon10, incasseerde spade iconA en verloor nog spade iconH en diamond iconH voor twee down: plus 200 en 8 imps voor team Blass.

8. W/–

W

N

O

Z

spade icon V B 6 5 4 2

heart icon 5

diamond icon H 5 2

club icon V B 7

spade icon A 8 7

heart icon A 6 4 3

diamond icon V B 6

club icon A 10 5

spade icon H 9 3

heart icon V 10 8 7

diamond icon 10 9 3

club icon H 8 2

spade icon 10

heart icon H B 9 2

diamond icon A 8 7 4

club icon 9 6 4 3

West
Bussink

Noord
Blass

Oost
O. Rimstedt

Zuid
Pepsi

2spade icon
dbl
pas
3heart icon1
pas
4heart icon
a.p.

1 inviterend

West
C. Rimstedt

Noord
Gupta

Oost
Michielsen

Zuid
Bertens

2diamond icon1
dbl
3heart icon2
pas
3spade icon
pas
pas
4heart icon
a.p.

1 multi, 2 pas of corrigeer

Leider A was Pepsi, leider B Huub Bertens. Ze wonnen beiden 10 imps voor hun team.

9. Z/OW

W

N

O

Z

spade icon 10 7 6 5 2

heart icon A B 8

diamond icon H 5

club icon 7 6 3

spade icon B 4 3

heart icon V 10 5 4 3

diamond icon 8 4

club icon A B 10

spade icon H V 9

heart icon 9 6 2

diamond icon V B 2

club icon 9 5 4 2

spade icon A 8

heart icon H 7

diamond icon A 10 9 7 6 3

club icon H V 8

West
Lorenzini

Noord
Blass

Oost
Bessis

Zuid
Pepsi

1SA
pas
2diamond icon
pas
2heart icon
pas
2SA
pas
3SA
a.p.

Tegen zuids 3SA-contract komt west uit met spade icon5 (vierde van boven). Na een schoppenstart heeft de leider geen tijd om ruitenslagen te ontwikkelen. Dus is zijn enige kans het binnenbrengen van de hartenkleur voor vier slagen. Zuid moet hopen dat de schoppen vier-vier zitten of dat west onder spade iconHV is uitgekomen. Of dat de schoppen blokkeren.

Zeven leiders zaten in 3SA en kregen de start van een kleine schoppen. Boye Brogeland, Zach Grossack en Artur Malinowski (spade icon5) legden allemaal de boer en gingen down. Marion Michielsen (spade icon2) en Ron Pachtmann (spade icon7) ondergingen hetzelfde lot. Alleen Pepsi (spade icon5) en Huub Bertens (spade icon7) legden klein in dummy (antwoord B). Ze namen met spade iconA in de hand, staken over in klaveren en speelden harten naar de heer. West nam met heart iconA en speelde schoppen door maar de kleur was geblokkeerd. Toen oost naar een kleine ruiten switchte, stapten beide leiders op met diamond iconA en speelden (Bertens na het cashen van twee klaveren) een harten naar de 10: plus 400 en 10 imps.

10. W/–

W

N

O

Z

spade icon A 10 3

heart icon 4

diamond icon A V 9 4

club icon V 9 7 6 3

spade icon 8

heart icon A V 10 8 6 3 2

diamond icon 10 7 5

club icon 5 2

spade icon B 9 7 5 2

heart icon 9

diamond icon B 8 3 2

club icon A 8 4

spade icon H V 6 4

heart icon H B 7 5

diamond icon H 6

club icon H B 10

West
Saelensminde

Noord
Blass

Oost
Gillis

Zuid
Pepsi

1club icon
3heart icon
dbl
3SA
a.p.

Alle zuidspelers verhoogden 3heart icon naar 4heart icon, dat makkelijk was down te spelen. Behalve Pepsi. Voor hem was het evident dat het contract in zijn hand moest zitten en dus bood hij 3SA. Antwoord A is juist.

Een klaverenstart helpt het contract om zeep (twee down als oost ruiten switcht), maar Erik Saelensminde kwam eerst even kijken met diamond iconA. Hij zag zijn maat diamond icon8 gooien (af) en kon zichzelf er niet toe zetten om ruiten door te spelen. Hij switchte naar club icon3 en Pepsi had negen slagen voor een winst van 10 imps.

11. O/Allen

W

N

O

Z

spade icon B 4 2

heart icon H 10 8 5 4

diamond icon 9 5

club icon H 3 2

spade icon 8

heart icon A 3

diamond icon H B 10 7 6 3 2

club icon 7 6 5

spade icon H 9 7 6

heart icon 7 6 2

diamond icon V

club icon V 10 9 8 4

spade icon A V 10 5 3

heart icon V B 9

diamond icon A 8 4

club icon A B

West
Birman

Noord
Sakr

Oost
Birman

Zuid
Pepsi

pas
1spade icon
pas
1SA
pas
2SA
pas
3club icon1
pas
3diamond icon
pas
3SA
pas
4club icon2
pas
4heart icon2
pas
4spade icon2
pas
4SA3
pas
5diamond icon4
pas
6diamond icon
a.p.

1 transfer, 2 cue, 3 RKCB, 4 0/3 KC

Pepsi en May Sakr hadden een uitstekend biedverloop naar 6diamond icon. Na een klaverenstart heb je wat raadwerk te doen. Technisch het beste lijkt het om troef te trekken en te proberen spade iconH naar beneden te troeven. Als dat niet lukt, heb je de hartensnit nog. Tactisch is het misschien beter om in slag 2 meteen heart iconV voor te spelen uit de gesloten hand. Als west niet dekt, neem je over met heart iconA en snijd je in schoppen.

Na een ruitenstart heeft de leider diverse opties. Pepsi legde diamond iconB in dummy, pakte de vrouw met het aas en legde heart iconV op tafel (antwoord A). West dekte en het contract was binnen. Plus 1370 won 12 imps want aan de andere tafel werd 3SA plus 4 (!) gemaakt.

Als de hartensnit mislukt was, had Pepsi de schoppensnit genomen . Zijn speelwijze had dus 75% kans. Zouden echter beide heren fout hebben gezeten, dan had Mark Horton weer een spel gehad voor zijn serie ‘Misplay this hand with me’. Er is namelijk een betere speelwijze, vooropgesteld dat west niet van diamond iconV95 is uitgekomen. Zuid moet de eerste slag winnen met diamond iconH. Dan schoppen naar spade icon A, schoppen getroefd, ruiten naar het diamond icon A, schoppen getroefd, ruiten naar diamond icon8, schoppen getroefd, heart iconA en heart icon3, waarna hij kan claimen.

12. O/NZ

W

N

O

Z

spade icon H 10 4

heart icon 10 9 2

diamond icon B 10 9 8 6 2

club icon A

spade icon 8 6 3

heart icon A 6 5 4 3

diamond icon V

club icon V 10 9 7

spade icon A B 9 7 5

heart icon B 8

diamond icon 7 5 3

club icon B 5 4

spade icon V 2

heart icon H V 7

diamond icon A H 4

club icon H 8 6 3 2

West
Pepsi

Noord
Janiszewski

Oost
Sakr

Zuid
Baldysz

pas
1SA
pas
2diamond icon
pas
2heart icon
pas
2SA
pas
4heart icon
a.p.

Tegen 4heart icon van zuid kwam Pepsi uit met club iconA. De club icon5 van zijn partner (laag-hoog aan of even) maakte hem niets wijzer. Pepsi speelde spade icon4 na (antwoord B). May Sakr produceerde spade iconA en gaf haar partner een klaverenintroever. Pepsi nam vervolgens spade iconH mee voor één down.

Aan de andere tafel speelde Danuta Kazmucha 4heart icon af als noord. Oost kwam met troef uit. De leider deblokkeerde diamond iconV, trok de troef eindigend in dummy en gooide twee schoppen weg op diamond iconH en diamond iconA.

Daarna speelde ze klaveren uit zuid zodat ze elf slagen maakte: plus 650 en 13 imps voor team Pepsi.

13. W/–

W

N

O

Z

spade icon A B 9 6 5 4

heart icon V 10 3

diamond icon 10 8 6

club icon 4

spade icon H 8 2

heart icon 9 7 5 2

diamond icon 9 3

club icon A H 7 5

spade icon 10 3

heart icon B

diamond icon A V B 7 5

club icon 10 9 8 6 2

spade icon V 7

heart icon A H 8 6 4

diamond icon H 4 2

club icon V B 3

West
Pepsi

Noord
Hoftaniska

Oost
Blass

Zuid
Charlsen

2spade icon
pas
pas
2SA
pas
3SA
a.p.

Tegen 3SA van zuid vond Pepsi de verwoestende start van diamond icon8 (antwoord B). Aangezien diamond icon9 in dummy verscheen, was de start zeker van een driekaart (van 10-8 zou west met de 10 zijn gestart en van 8-6 met de 6). Dit had Josef Blass als oost niet door. In plaats van de boer speelde hij diamond iconA. Hij vervolgde met diamond icon7 en die hield (de leider had diamond icon8 met de 9 gedekt). Nu had Blass alsnog de kans om schoppen te switchen maar hij speelde een derde ruiten en Thomas Charlsen was thuis. Hij gooide op diamond iconH een schoppen weg en incasseerde club iconV, club iconB, heart iconA en heart iconH. Hij gaf Pepsi heart iconV en speelde in dummy heart icon9 bij. West nam spade iconA mee en zuid had de rest.

Aan de andere tafel boden en maakten NZ 4heart icon zodat Blass nog 1 imp op het spel won.

14. W/–

W

N

O

Z

spade icon A B 9 8 4 3

heart icon 9 8 4

diamond icon 9 8 6

club icon 6

spade icon H 2

heart icon V 7 3 2

diamond icon B 7 2

club icon A B 10 4

spade icon V 10 5

heart icon H B 10 6 5

diamond icon V 10

club icon H 8 5

spade icon 7 6

heart icon A

diamond icon A H 5 4 3

club icon V 9 7 3 2

West
L’Ecuyer

Noord
Blass

Oost
Street

Zuid
Pepsi

2diamond icon1
pas
2spade icon2
3diamond icon
pas
3SA
pas
4club icon
pas
5club icon
a.p.

1 multi, 2 pas of corrigeer

Pepsi bood over 3SA van zijn partner nog 4club icon (antwoord B). Dit bracht hem in het juiste 5club icon-contract. West startte met heart icon4 voor het aas. Pepsi speelde club icon9 voor, die hield, en club icon2 naar het aas. Hij sloeg diamond iconA-H, waaronder de vrouw viel, en vervolgde met ruiten naar de boer, die oost niet troefde. Het ging nu harten getroefd en spade icon2 weg op de vierde ruiten. Oost troefde nu wel en speelde schoppen voor het aas: plus 400 voor NZ.

Aan de andere tafel paste Kamel Fergani op 3SA. Jacek Kalita startte als oost met spade icon5 voor het aas van west, die spade icon3 naspeelde voor de heer van de leider. Kalita gooide hier spade iconV onder en hoewel diamond iconV viel was het contract onmaakbaar. Tegen beter weten in sneed Fred Pollack in klaveren: twee down en 11 imps voor team Blass.

15. O/NZ

W

N

O

Z

spade icon A 9 4

heart icon B 8 7 6 5 3 2

diamond icon

club icon H B 3

spade icon H B 10 7 6 5

heart icon 10 4

diamond icon A H 10 9 2

club icon

spade icon V 8 3

heart icon 9

diamond icon B 7 3

club icon V 10 6 5 4 2

spade icon 2

heart icon A H V

diamond icon V 8 6 5 4

club icon A 9 8 7

West
L’Ecuyer

Noord
Blass

Oost
Street

Zuid
Pepsi

3club icon
3diamond icon
4heart icon
5club icon
pas
6diamond icon
a.p.

Pepsi had het al goed gedaan door op zijn luizige vrouw-vijfde 3diamond icon te volgen. Nu Blass met 5club icon sterke sleminteresse toonde, beet hij door naar 6diamond icon (antwoord A). Het afspel was geen enkel probleem. West startte met club icon3. Pepsi deed een harten weg in dummy en nam met club iconA. Hij trok drie rondjes troef en speelde schoppen uit zuid. Toen west dook, legde hij spade iconH. Even later had hij alle slagen. Dat won 16 imps want aan de andere tafel was dit het biedverloop:

West
Nowosadzki

Noord
Pollack

Oost
Kalita

Zuid
Fergani

3club icon
pas
5club icon
5spade icon
pas
5SA1
pas
6spade icon
a.p.

1 pick-a-slam

Pollack vatte 5SA blijkbaar niet op als ‘pick-a-slam’, want anders had hij wel 6diamond icon geboden. West doubleerde 6spade icon niet voor de ruitenstart en oost kwam met klaveren uit.

Het contract kon nog op diverse manieren twee down maar de verdediging volstond met het maken van spade iconV en spade iconA.

Naschrift

Uiteraard heb ik Pepsi om een reactie gevraagd. Die gaf hij na enig aandringen. Voor elke van de vijftien beschreven acties had hij een verklaring, soms plausibel maar vaak ongeloofwaardig. Nadat ik mijn bevindingen had gemaild naar Boye Brogeland, voorzitter van het Credentials Advisory Team, kreeg ik het verzoek van Pepsi om zijn reacties niet in het artikel op te nemen. Blijkbaar had Brogeland hem verteld dat hele of halve leugens zijn zaak geen goed zouden doen. Pepsi is na de Major Alt eind juni niet meer voor een Alt-toernooi uitgenodigd, volgens hemzelf wegens de verwikkelingen rond teamgenoot Michal Nowosadzki. Vermoedelijk loopt er een onderzoek tegen Pepsi. Bij het ter perse gaan van deze IMP was hierover nog niets bekend.

De spellen:

1. Alt I, R 2, Spel 6 (gedraaid), Moss-Blass.

2. Alt I, R2, Spel 11 (gedraaid), Moss-Blass

3. Alt II, R5, Spel 3 (gedraaid), Blass-Meltzer

4. Alt IV, R 5, Spel 1 (gedraaid), Blass-Donner

5. Alt IV, R 5, Spel 10 (gedraaid), Blass-Donner

6. Alt IV, Halve finale, Spel 3 (gedraaid), Zhao-Blass

7. Alt IV, Halve finale, Spel 5, Zhao-Blass

8. Alt V, RR3, Spel 1 (gedraaid), Blass-Bussink

9. Alt V, RR4, Spel 12 (gedraaid), Blass-Gupta

10. Alt V, RR5, Spel 1 (gedraaid), Blass-Gillis

11. Alt Mixed II, RR1, Spel 13 (gedraaid), Red Sea-Pepsi

12. Alt Mixed II, Finale (S2), Spel 3 (gedraaid), Pepsi-Red Sea

13. Alt VI, R3, Spel 8, Blass-De Botton

14. Alt VI, Finale (S 1), Spel 1 (gedraaid), Blass-Street

15. Alt VI, Finale (segment 1), Spel 3 (gedraaid), Blass-Street