Buitenspel Han Knols (IMP oktober 2016)

Buitenspel Han Knols (IMP oktober 2016)

9 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
Martin Heerschop
Buitenspel Han Knols (IMP oktober 2016)

[In een artikel ‘Buitenspel, scheids!’ op pagina 21 van IMP oktober 2016 stelt Han Knols dat met name invoering van ‘annonceren’ (verplicht ongevraagd uitleggen) van bepaalde biedingen geen goed idee is. – moderator]

Wat is dit nou weer? Ik neem aan dat deze persoon ergens in de onderbond speelt (in een naar zijn eigen zeggen ‘Bier-team’). Iedereen die iets snapt van open, gesloten en half gesloten spellen en gelijke kansen voor iedereen, moeten de haren te berge gerezen zijn bij deze onzin. Moeten we bridge verlagen tot toepen, zwikken of pokeren? Onze denksportvrienden van schaken, go, shogi en dammen zouden wel willen dat wij dit gaan toestaan, dan hebben zij plots heel veel minder concurrentie om hun spelers te behouden voor hun eigen sporten.

Iedereen mag zijn mening hebben maar deze persoon maakt het wel heel erg bont. Laat hem lekker gaan klaverjassen in het koffiehuis; misschien dat-ie dan een keertje kan winnen.

janvancleeff

Onderbond of niet, ik vond het een verfrissende column in de laatste IMP. Laat al die in zich zelf gekeerde wedstrijdbridgers maar eens out-of-the-box denken. Alle regelgeving ten spijt, het bridge is er qua ethiek niet beter opgworden in de loop der tijd. Er is maar een ultieme remedie: active ethics. Ja, ik weet het, ik ben een naïeve idealist. 

rosalind_hengeveld

In de beginjaren van het contractbridge, zo rond 1930, was er discussie over de vraag of kunstmatige biedingen überhaupt moeten worden toegestaan. We hebben het dan over kunstmatige biedingen die thans algemeen gangbaar zijn, zoals Stayman en een 2♣-opening als ‘grote forcing’. Die discussie heeft opgeleverd dat kunstmatige biedingen zijn toegestaan, mits ook de tegenpartij in staat is de betekenis te weten. Daarvoor staan haar ten dienste regelingen zoals het recht naar de betekenis te vragen, systeemkaarten, het alerteren, en binnenkort waarschijnlijk ook in Nederland het annonceren van bepaalde biedingen zoals 1SA-openingen.

Ik zie niet in hoe bridge speelbaar en interessant kan blijven, als het toegestaan zou worden kunstmatige biedingen te gebruiken, zonder dat ook de tegenpartij een kans heeft de betekenis te weten.

De vergelijking die Han Knols maakt met de buitenspelval in voetbal, gaat niet op: die buitenspelval is conform de spelregels van voetbal en de tegenpartij kan zien of een speler buitenspel staat. Ook zie ik niet in hoe de verplichting tot full disclosure de vernieuwing in bridge in de weg zou staan. Integendeel: sinds jaren dertig is er in bridge enorm veel vernieuwd en die vernieuwing gaat nog altijd onverminderd door en ongehinderd door de disclosure (gehinderd hooguit een beetje door de BSC/HOM-regeling, die echter niets te maken heeft met disclosure en die bovendien soepel is in vergelijking tot wat sommige landen op dit punt kennen.)

Of al onze regelingen voor disclosure geslaagd mogen heten, is een andere zaak. Met name de huidige alerteerregeling vind ik een monstrum (zie bijvoorbeeld mijn artikel in de WekoWijzer zomer 2016, pagina 9–12). Mijn bezwaar daartegen luidt dat die alerteerregeling onvoldoende eenduidig is, oftewel geen uitsluitsel geeft over alerteerbaarheid van natuurlijke biedingen. Ik pleit ervoor het alerteren in essentie te beperken tot kunstmatige biedingen (die nu al alerteerbaar zijn). De Spelersraad heeft dat overgenomen als advies aan de NBB. Echter, de essentie van disclosure blijft daarin overeind. Ook met de idee van annonceren van bepaalde biedingen heb ik geen probleem (en de Spelersraad ook niet), mits ook hiervoor de criteria eenduidig zijn.

Martin Heerschop

Jan, ik ben het helemaal eens met de active ethics houding. Naast alle gewone informatie is het ook noodzakelijk om gebruiken in het partnership zoals bv de frquentie van derdehandjes, de regelmaat binnen het partnership waarmee afgeweken wordt van de bestaande afspraken etc. etc. De tegenpartij hoort ALLES te weten wat jij ook weet.

Rosalind, helemaal eens met alerteren. In de begintjd alerteerde je alleen wat de tegenpartij niet zomaar kon begrijpen of vermoeden, nu kan je net zo goed je alerteeerkaart open op tafel laten liggen. Of je vraagt de betekenis van elk bod wat het lastig maakt om op tijd klaar te zijn en wat het plezier in het spel ondermijnt.

pippin@home.nl

In sommige gevallen zorgt de alerteer regeling zelfs voor problemen, simpel voorbeeld.

Mijn hand (Zuid): xxx AVBxx xx xxx

Biedverloop: 1K - pas - 1H - ??? (geen schermen)

1H wordt gealerteerd, dus je vraagt naar de betekenis, en nadat het is uitgelegd als "er kunnen langere ruiten bij zitten" pas je.

Iets later gaat 3SA down na de briljante harten 10x start van je maat.

rosalind_hengeveld

Inderdaad een goed voorbeeld van waarom het alerteren van natuurlijke biedingen – en dat is Walsh – ongewenst is. Overigens zijn in het voorbeeld de tussenkaarten in harten wel relevant.

helenuh

We hebben annoncering hier in Engeland. Sommige heel vaak voorkomende maar toch (misschien) alerteerbare afspraken vallen daaronder. Stayman en korte klaveren, bijvoorbeeld. In Nederland zou het behalve Stayman, Jacoby transfers en korte klaveren misschien ook om 2k grote forcing en Walsh kunnen gaan. In tegenstelling tot de alerterregels die enigsins interpreteerbaar kunnen zijn ("kunstmatig" en "ongebruikelijk" etc zijn allemaal een beetje vaag), zijn de anonceringsregels keihard en kan er nooi discussie zijn over of een bod anonceerbaar is en zo ja, hoe (mogelijk uitzondering: potentieel off-shape 1sa opening is in Engeland een grensgeval). 

Het idee is dat de alert dan ook echt serieus genomen wordt. Bijvoorbeeld, als een 1kl opening gealerteerd wordt dan weet je dat het iets eksotisch is want als het gewoon een korte kleur zou kunnen zijn dan was het geanonceert ipv gealerteert.

Han_Knols

Een column is geen wetenschappelijk artikel, Martin. Ik had niet de intentie om een doorwrocht voorstel te doen. Het is een knuppel in het hoenderhok.

Maar kennelijk is de vergelijking met de voetbalwereld te ingewikkeld of niet van toepassing. Ik probeer het vanuit een andere optiek.

Als je afdaalt naar de provinciecluppies of als je eens een kroegendrive speelt, dan kom je tot de ontdekking dat van de 117.000 bij de NBB aangesloten leden, er 116.000 zijn die de spelregels rondom 'volledige openheid' niet snappen. En die er dus ook wekelijks tegen zondigen; er komt geen scheidsrechter aan te pas; en als er toch een scheidsrechter wordt geroepen, dan blijkt regelmatig dat die de finesses óók niet doorgrondt.

Is dat een aspect van onze sport om trots op te zijn? Kun jij op verjaardagsfeestjes aan een buitenstaander uitleggen, dat de spelregels van bridge zó ingewikkeld zijn dat ze in amateurwedstrijden niet eens toegepast worden?

Ik weet niet of 'volledige geslotenheid' (waar ik in de IMP-column 'kort-door-de-bocht' voor pleitte) een oplossing biedt. Maar dat er iets ingrijpends moet veranderen op het gebied van die spelregels, dat staat voor mij als een paal boven water.

Wat dat announcement betreft: dat is niet zo'n ingrijpende wijziging, het is slechts méér van hetzelfde en het gaat geen problemen oplossen.

Han_Knols

Ik wil de zaak niet opblazen. Maar op de website van de NBB wordt momenteel een app aanbevolen die scheidsrechters moet helpen bij hun werk.

Noem mij één sport waarbij een scheidsrechter de hulp van een computer nodig heeft om hem/haar door het oerwoud van spelregels te leiden...?

Go to top