Ballast of bagage: laatste slaaptrein

Ballast of bagage: laatste slaaptrein

4 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
joost prinsen
Ballast of bagage: laatste slaaptrein

Bij deze een bridge-idee waar ik al een tijdje mee worstel, omdat de biedsituatie die ik ga behandelen nogal eens voorkomt. Een voorbeeld ontleen ik aan het eerste Forum-probleem van Marion Michielsen in de nieuwste IMP, hier gemakshalve herhaald:

Mijn idee is: bied 4.

Dit betekent (in mijn opvatting dan): maat, ik heb een slammish hand. Voor het geval jouw doublet op weinig gebaseerd was (bijvoorbeeld een punt of acht met een vierkaart harten): bied 4; dat kan ik verdragen. Bied je iets anders (in dit geval bijvoorbeeld 4♠), dan heb je een aardige hand. In dit geval bied ik dan 5♣, waarna we heel wat zekerder grond onder de voeten hebben dan de mensen die nu na 4♣ allemaal 5♣ bieden. Al was het maar om de winst in biedruimte. We zeilen dan vanzelf naar slem. Natuurlijk ben ik nu 4 in zijn natuurlijke betekenis kwijt, maar dat is niet zo erg, want in dit biedverloop bieden we sowieso de manche.

Zit er iets in deze conventie? Of is het onzin en praat ik te veel naar de kaarten toe?

rosalind_hengeveld

De conventie lijkt een uitbreiding van het advance cue‑bid: een cue‑bid dat en passant de laatste geboden – of min of meer beloofde, zoals hier harten – kleur als troefkleur vaststelt of op zijn minst voorstelt. Het verschil is dat een traditioneel advance cue‑bid een bod is in een kleur die redelijkerwijs niet meer in aanmerking komt als troefkleur, terwijl het in de hier als voorbeeld gegeven biedsituatie heel wel denkbaar is dat we (met name met een vijfkaart) ruiten zouden willen voorstellen. Ik ben daarom niet helemaal overtuigd dat de conventie volledig compenseert voor het verlies van het gebruikte bod in zijn natuurlijke betekenis.

Ook vertoont de conventie overeenkomsten met de conventie last train, een cue‑achtig bod vlak onder mancheniveau met de boodschap ‘partner, mijn hand is te goed om af te zwaaien in de manche, maar niet goed genoeg om het mancheniveau te passeren’; het verschil met een gewoon cue‑bid is dat het niets zegt over controle in de genoemde kleur. Uit het voorstel van Joost blijkt namelijk niet dat zijn conventie een controle in de genoemde kleur zou beloven (al is die hier toevallig wel aanwezig). Aangezien vandaag de laatste slaaptrein uit Nederland vertrekt, is dat misschien een idee als naam voor de conventie: laatste kans om ‘slaperig’ met de manche te volstaan.

Het voorstel lijkt ten slotte bedoeld als generieke conventie; dat wil zeggen: geldend in allerlei situaties, in elk geval in meer dan een limitatieve opsomming van situaties (voorbeelden: azenvragen, negatief doublet). Generieke conventies zijn berucht om de misverstanden die ze vaak opleveren in grensgevallen voor hun toepassing (denk bijvoorbeeld aan de vraag wanneer precies azenvragen geldt als er nog niet duidelijk een troefkleur was vastgesteld, of wanneer een doublet negatief is). Dus, Joost, waaraan had je gedacht als criteria voor wanneer precies deze conventie geldt?

joost prinsen

Voorop dit: ideeën zijn het voorrecht van de middelmatigen. De uitwerking is natuurlijk heel wat lastiger.

Mijn idee in dezen is slechts bedoeld om de diffuusheid van menig doublet na preëmptive biedingen nader te onderzoeken. Ander voorbeeld: na 3 schoppen links , doublet bij partner en pas rechts, is het met een goede hand handig om  te weten of maat een doorgezakt dan wel een behoorlijk doublet in handen heeft. Mijn voorstel is dan om het goedkoopste bod ( in dit geval 4 klav want 3 sa is to play) te gebruiken voor de vraag: maat heb je echt wat? De vervolgbiedingen van maat dienen door bollebozen nader uitgewerkt. In dit geval bv: 4 ruiten ( goedkoopste bod) betekent: maat de manche is hoog genoeg.

Het kan me niet zoveel schelen of mijn idee goed of slecht is. Ik wil slechts weten of het waard is om erover te discussiëren.  Dat zou ik namelijk wel leuk vinden.

Joost

janvancleeff

Vind het wel een grappige variant op Last Train, die het geheugen weinig belast gezien de eenvoud. Waar het m.i. omdraait is het klassieke dilemma dat het opgeven van een lage kleur de moeite waard is om slem-extra's aan te reiken. Dat zal de praktijk moeten leren. Misschien dat een simulatieprogramma ons kan verlichten. Anyone? 

Go to top