WekoWijzer: uitleg van biedingen

Utrecht, 26 mei 2018. De Wedstrijdcommissie (bij afkorting ‘Weko’) van de NBB heeft WekoWijzer 141 gepubliceerd. Dit periodiek is interessant voor iedereen – niet alleen wedstrijdleiders – met belangstelling voor regelgeving rond bridge. Alle WekoWijzers sinds 1999 zijn voor NBB-leden na inloggen gratis te downloaden van de NBB-pagina ‘WekoWijzer’. Naast vaste rubrieken zoals ‘Uitspraken van de Protestcommissie’ en ‘Vragen aan het bondsbureau’ bevat deze WekoWijzer een artikel met over onjuiste bieding versus onjuiste uitleg van al dan niet afgesproken biedingen. In de versie van de Spelregels die vorig jaar van kracht is geworden, is artikel 75, dat hierover gaat, volledig herschreven (zie ook ons artikel van 26 januari 2017). Het Bestuursbesluit Artikel 75 van 8 mei 2008, met het moeilijk te hanteren begrip ‘beklijfde afspraak’, is daarom ingetrokken. Aan de hand van een voorbeeld uit een arbitrage legt het artikel uit hoe we nu omgaan met het onderscheid tussen foute bieding en foute uitleg. “Dat betekent natuurlijk niet dat problemen met dat onderscheid nu tot het verleden behoren”, aldus de WekoWijzer.