WekoWijzer: SA met honneur sec

Utrecht, 24 april 2015. Is een 1SA-opening alerteerbaar als die weleens een honneur sec kan bevatten? De Wedstrijdcommissie (bij afkorting ‘Weko’) van de NBB heeft gisteren WekoWijzer nummer 132 gepubliceerd. Dit periodiek is interessant voor iedereen – niet alleen wedstrijdleiders – met belangstelling voor regelgeving rond bridge. De NBB geeft aan een nieuwe WekoWijzer weinig ruchtbaarheid; je moet bewust opzoeken of er misschien een is. Alle WekoWijzers sinds 1999 zijn voor NBB-leden na inloggen gratis te downloaden van de NBB-pagina ‘WekoWijzer’. We lichten enkele highlights uit het nieuwste nummer.

Semi-evenwichtige 1SA-opening niet alerteerbaar

Om te beginnen in de vaste rubriek ‘Uitspraken van de Protestcommissie’ de uitspraak op protest 15‑01. In de Eerste Divisie viertallencompetitie had noord 1SA (14–16) geopend op:

Na wat competitief gereutel eindigt het in 2♠ gedoubleerd in OW, vier down. Na afloop van het spelen beklagen OW zich erover dat er 1SA is geopend met een singleton, terwijl dat niet is gealerteerd. Als de leider er rekening mee houdt, nadat ♠Q is gevallen, dat de troeven 4‑1 kunnen zitten, zal hij mogelijk niet zoveel down gaan, zo stellen zij. De wedstrijdleider gaat hier niet in mee en laat de score staan, want “op dit niveau weet iedereen dat een 1SA-opening wel eens met een singleton (honneur) kan”. Op de systeemkaart van NZ staat zelfs de toevoeging ‘singleton mogelijk’ en iets dergelijks staat ook op de systeemkaart van de protesterende OW zelf. Ook de protestcommissie is er snel klaar mee (letterlijk: het protest is behandeld in een zogenoemd ‘snelrecht’). Zij concludeert: “Een dergelijke 1SA-opening is niet bijzonder en daarom ook niet alerteerbaar. Vermelding op de systeemkaart is niet nodig.” Het protestgeld wordt niet geretourneerd.

Deze uitspraak is belangrijk, vinden wij. Noord heeft typisch het soort hand waarmee je na een 1-opening en een te verwachten antwoord van 1♠ een herbiedingsprobleem hebt: 1SA zou nu 13 of minder punten beloven, voor een reverse van 2 is de hand veel te zwak, en 2 belooft toch wel een zeskaart; reden waarom vrijwel elke goede speler op dit soort hand 1SA opent, als de kracht in de range daarvan valt en de verdeling te karakteriseren is als ‘semi-evenwichtig’. Nu is er dan een gezaghebbende uitspraak dat dit niet alerteerbaar is en zelfs geen vermelding op de systeemkaart behoeft.

Protestprocedure bij clubwedstrijden

Ook interessant is een artikel over de protestprocedure bij clubwedstrijden. Veel bridgeclubs, ook sterkere, hebben helemaal geen protestprocedure, terwijl die volgens de Spelregels toch verplicht is. “Het clubbestuur is verantwoordelijk voor de protestgang en de uiteindelijke uitspraak”, aldus de WekoWijzer. Uit de Spelregels citeren wij hierover artikel 93A:

ARTIKEL 93
Gang van zaken bij het indienen van een protest

A. Geen protestcomité
De hoofdwedstrijdleider moet alle protesten in behandeling nemen en erover beslissen indien er geen protestcomité (of een alternatief daarvoor zoals voorzien in artikel 80B2k) is of indien een comité zijn taak niet kan uitvoeren zonder het ordelijk verloop van de wedstrijd te verstoren.

Nu hebben veel bridgeclubs geen protestcomité maar ook geen ‘hoofdwedstrijdleider’, wél als regel een Technische Commissie (TC), met of zonder ‘hoofd’ aan het hoofd. Uit artikel 93A zou je dus kunnen lezen dat bij afwezigheid van een protestcomité niet het clubbestuur maar de TC moet zorgen voor de protestgang en de uiteindelijke uitspraak. Veel zal het niet uitmaken: een verstandige TC (of clubbestuur) zal de afhandeling van een protest voornamelijk procesmatig organiseren en voor de inhoudelijke beoordeling niet-betrokken deskundigen van binnen of buiten de club inschakelen. Sinds 2009 is na een formeel correct behandeld protest ‘hoger beroep’ bijvoorbeeld bij de landelijke protestcommissie niet meer mogelijk.