WekoWijzer met vaste standpunten

Utrecht, 31 maart 2014. De Wedstrijdcommissie (bij afkorting ‘Weko’) van de NBB heeft een nieuwe WekoWijzer gepubliceerd. Dit periodiek is interessant voor iedereen – niet alleen wedstrijdleiders – met belangstelling voor regelgeving rond bridge. De NBB geeft aan een nieuwe WekoWijzer weinig ruchtbaarheid; je moet bewust opzoeken of er misschien een nieuwe is. In WekoWijzer 129 staat een artikel ‘Standpunten van de Weko bij veel voorkomende vragen’ door hoofdredacteur Ad Cosijn. Dit behandelt vragen waarop het volledige antwoord niet gemakkelijk te lezen of te vinden valt in de spelregels en overige regelgeving. Zoals: toegestane methoden van geven (één voor één); opnieuw delen na rondpas (niet doen); nieuw spel beginnen met nog weinig tijd in de ronde (wel doen); spellen schudden of uitzoeken (dit laatste dan aankondigen); de ultrakorte samenvattingen tussen haakjes zijn van ons. Voor echte arbitrageliefhebbers is er de vaste rubriek ‘Uitspraken van de Protestcommissie’ met enkele leuke casussen. WekoWijzer 129 is hier te downloaden van de NBB-site.