WekoWijzer: alles over online bridge

Utrecht, 11 mei 2021. De Wedstrijdcommissie (bij afkorting ‘Weko’) van de NBB heeft WekoWijzer 148 gepubliceerd. Dit periodiek is interessant voor iedereen met belangstelling voor regelgeving rond bridge. Alle WekoWijzers sinds 2008 zijn voor NBB-leden na inloggen gratis te downloaden van de NBB-pagina ‘WekoWijzer’. De WekoWijzer verschijnt in principe driemaal per jaar, sinds de coronacrisis wat minder.

Weinig verrassend gaat het jongste nummer vrijwel volledig over online bridge. De vaste rubriek ‘Uitspraken van de Protestcommissie’ luidt ditmaal in het enkelvoud, want behandelt slechts één officieel protest, te weten van het Gemengd viertallentoernooi online. De eveneens vaste rubriek ‘Vragen aan het bondsbureau’ beslaat het leeuwendeel van het nummer met vrijwel alleen vragen over internetbridge, meest via StepBridge. Het merendeel van de vragen gaat over alerteren en (zelf) uitleggen, wat bij internetbridge anders werkt dan bij fysiek bridge en andersoortige problemen oplevert. Een apart artikel ‘Internetbridge, wat mag wel en niet’ ten slotte gaat uitgebreid in op miskliks en op ‘Onderling contact’ bij internetbridge.