WekoWijzer 138: nieuwe Spelregels

Utrecht, 28 april 2017. De Wedstrijdcommissie (bij afkorting ‘Weko’) van de NBB heeft onlangs WekoWijzer 138 gepubliceerd. Dit periodiek is interessant voor iedereen – niet alleen wedstrijdleiders – met belangstelling voor regelgeving rond bridge. Naast enkele vaste rubrieken staat in deze WekoWijzer het een en ander over de nieuwe Spelregels 2017. Die worden voor Nederland van kracht per 1 september dit jaar (en voor de rest van de wereld uiterlijk 30 september). In de loop van de zomer komt er een Nederlandse vertaling. Alle bij de NBB aangesloten verenigingen krijgen gratis een of meer nieuwe spelregelboekjes. De volgende WekoWijzer, die eind augustus verschijnt, wordt een special over de nieuwe spelregels en wordt met het bondsblad Bridge meegestuurd aan alle leden. De volledige Engelstalige versie van de nieuwe Spelregels is te vinden op de pagina 2017 Laws of Duplicate Bridge van de World Bridge Federation. Alle WekoWijzers sinds 1999 zijn voor NBB-leden na inloggen gratis te downloaden van de NBB-pagina ‘WekoWijzer’.

Belangrijke wijzigingen

Als de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen noemt WekoWijzer 138 (meest letterlijk daaruit geciteerd):

  • Het begrip ‘vergelijkbare bieding’ is geïntroduceerd. Als een speler een onvoldoende bod of bieding voor de beurt vervangt door een vergelijkbare bieding, dan zijn de consequenties minder ernstig dan in de huidige spelregels.
  • De dummy mag voortaan trachten elke onregelmatigheid te voorkomen, niet alleen een onregelmatigheid door de leider. De dummy moet ervoor zorgen dat de leider zo mogelijk bekent.
  • De dummy mag niet kijken naar de kaarten van de tegenstanders en tegenspelers mogen hun hand niet aan de dummy laten zien.
  • Na een claim mag voortaan worden doorgespeeld als alle vier spelers daarmee instemmen. Het resultaat na doorspelen is dan geldig; de claim speelt geen rol meer.
  • Wanneer een speler claimt of slagen afstaat, is hij voortaan verplicht zijn kaarten te laten zien.
  • Scorefouten kunnen nu ook nog na de formele correctieperiode worden gewijzigd, maar alleen als de wedstrijdleider overtuigd is dat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een fout is gemaakt. Daarvoor is dan wel de toestemming nodig van de toernooiorganisator.
  • Het is niet toegestaan te proberen een fout antwoord uit te lokken door onnodig (door) te vragen naar de afspraken van de tegenstanders.
  • Bij een onbedoelde bieding is het criterium ‘denkpauze’ niet meer in de tekst opgenomen. Er staat nu expliciet dat er geen sprake mag zijn van concentratieverlies of verandering van gedachten.
Alerteren en annonceren

In deze WekoWijzer staat nog niets over hoe de nieuwe alerteerregeling eruit gaat zien (en zelfs niet of die er wel dit jaar komt). De Spelersraad heeft in 2015 de NBB geadviseerd het alerteren meer eenduidig te maken en in essentie te beperken tot kunstmatige biedingen. Ook zegt WekoWijzer 138 nog niets over het eventueel invoeren van het zogenoemde annonceren (ongevraagd uitleggen) van bepaalde biedingen. Zie over deze onderwerpen ook ons artikel van 30 augustus 2016 en WekoWijzer 136.