Weko: doubleton klaveren ‘natuurlijk’

Utrecht, 21 december 2014. De Wedstrijdcommissie (bij afkorting ‘Weko’) van de NBB heeft onlangs WekoWijzer 131 gepubliceerd. Dit periodiek is interessant voor iedereen – niet alleen wedstrijdleiders – met belangstelling voor regelgeving rond bridge. De NBB geeft aan een nieuwe WekoWijzer weinig ruchtbaarheid; je moet bewust opzoeken of er misschien een is. Alle WekoWijzers sinds 1999 zijn na inloggen te downloaden van de NBB-pagina ‘WekoWijzer’. Opmerkelijk in WekoWijzer 131 is een uitspraak van de Weko dat een 1♣-opening vanaf een doubleton, zoals tegenwoordig gangbaar is en onder meer onderdeel van het door de NBB ondersteunde biedsysteem ‘Standaard Hoog’, te beschouwen is als een natuurlijke opening, mits zij niet-forcing is. Het al dan niet ‘natuurlijk’ (het tegengestelde van ‘kunstmatig’) zijn van een bieding heeft namelijk consequenties voor bepaalde spelregels, zoals artikel 27 over een onvoldoende bod. Wel blijft het (vooralsnog) toegestaan tegen een 1♣-opening vanaf doubleton verdedigingen te gebruiken die tegen een 1♣-opening vanaf driekaart of langer Bruine Stickerconventies (in de zin van de desbetreffende regeling) zouden zijn. We citeren de volledige uitspraak van de Weko uit de WekoWijzer:

Het Weko-standpunt over een 1♣-opening

Door een verschil in definitie van het begrip ‘conventie’ in de Nederlandse vertaling van de spelregels met het begrip ‘artificial call’ in de officiële Engelse tekst is aan de Weko de vraag voorgelegd hoe te handelen met de 1♣-opening op een doubleton in relatie tot artikel 27B1a en 27B1b.

De Weko heeft als volgt besloten:

In een verder natuurlijk systeem is de 1♣-opening op een doubleton in relatie tot artikel 27B1a en 27B1b een natuurlijke opening, mits de 1♣-opening niet-forcing is. Dit is ook in lijn met de definitie van het begrip ‘kunstmatig’ in de Nederlandse vertaling (niet kunstmatig als je bereid bent het bod als eindcontract te spelen), en de internationaal gevolgde aanpak in deze.

Gebruik van Bruine Sticker Conventies na een 1♣-opening

Voor de toepassing van de Regeling Bruine Sticker/HOM heeft dit besluit geen gevolgen. Indien de 1♣-opening een doubleton kan zijn, mag de tegenstander onbeperkt gebruik blijven maken van volgbiedingen die niet hoeven te voldoen aan de beperkingen van genoemde regeling. Deze regeling is dus (voorlopig) in Nederland nog anders dan die bij de EBL en de WBF wordt gebruikt.