We wuz robbed

Beste Bridgeliefhebber,

Ga naar onze NIEUWSBRIEF met de aankondiging van interessante artikelen uit de aankomende IMP. Deze verschijnt half april met onder meer bijdragen van Joost Prinsen, Marion Michielsen, Jan Jansma, Maarten Schollaardt en ondergetekende.
Stuur deze mail gerust door naar uw bridgevrienden of -vriendinnen. Die zijn er vast blij mee. Verder mag ik uw aandacht vestigen op uBid, de state-of-the-art Dutch Design bied app voor smartphones en tablets.

Met sportieve bridgegroeten,

Jan van Cleeff
Bridge Magazine IMP
www.imp-bridge.nl

PS
Verwen u zelf of iemand anders met IMP: GEEF OF NEEM HIER EEN ABONNEMENT