WBF-lesmateriaal jeugdbridge

Lausanne (Zwitserland), 11 april 2019. De World Bridge Federation (WBF) heeft een verzameling lesmateriaal speciaal voor jeugdbridge gepubliceerd. Dit lesmateriaal is ontwikkeld door de Zweedse Bridgefederatie, vervolgens vertaald in het Engels, en ten slotte door de WBF onder de titel ‘Bridge – The #1 Mindsport’ vrijelijk beschikbaar gesteld in de formaten Portable Document Format (PDF), Microsoft PowerPoint (PPT) en Microsoft Word (DOC). Vertalen in de eigen landstaal (bijvoorbeeld in het Nederlands) en aldus gebruiken is expliciet toegestaan.

Het lesprogramma gaat sneller dan gebruikelijk, stelt het expliciet, want jongeren komen net van school, zijn gewend te leren, en kunnen veel informatie opnemen in korte tijd. Dit maakt lesgeven aan jongeren wezenlijk verschillend van lesgeven aan ouderen, die trager leren. Het gehanteerde biedsysteem is gebaseerd op vijfkaart hoog en zwakke twee, maar driekaart laag; het lijkt dus wel iets op het Nederlandse Standaard Hoog, maar is daarmee niet helemaal verenigbaar.