WBF komt met maatregelen vals spel

Lausanne (Zwitserland), 6 november 2015. In een open brief van gisteren spreekt Gianarrigo Rona, president van de World Bridge Federation (WBF), zich uit over de houding en acties van de WBF in het licht van de recente valsspelschandalen. Om te beginnen opent de WBF – in navolging van de NBB op advies van de Spelersraad (zie ook hier) – een meldpunt voor vermoedens van vals spel en andere onethische gedragingen. Voorts laat de WBF haar bestaande High Level Players Commission (HLPC) een ‘actieve rol’ spelen in de strijd tegen valsspelen. In navolging van de European Bridge League (zie ons artikel van 14 oktober) stelt de WBF vervolgens een expertpanel van vrijwilligers in, dat de HLPC gaat helpen vermoedens van valsspelen te beoordelen. Ten slotte gaat de WBF het gebruik verruimen van technische hulpmiddelen voor het opsporen van vals spel, zoals video-opnamen van wedstrijden.

De WBF blijft bij haar standpunt dat zij om zowel praktische als juridische redenen onmogelijk kan optreden als ‘politieagent’ over heel de bridgewereld. Overtredingen moeten worden aangepakt op het juiste geografische niveau, te weten een zonale (zoals de European Bridge League) of een nationale organisatie (zoals de NBB), aldus Rona. Wel gaat de WBF hiervoor richtlijnen uitvaardigen, zoals over de zwaarte van straffen teneinde te komen tot uniformiteit hierin. De volledige brief van Rona staat op de WBF-website.