Vrijspraak schokt bridgewereld

Düsseldorf (Duitsland), 18 november 2017. De bridgewereld reageert geschokt op de vrijspraak op formele gronden van de Duitse ‘kuchdoctors’ Michael Elinescu en Entscho Wladow door het gerechtshof in Düsseldorf (zie ons artikel van 16 november). Die ‘vrijspraak’ komt erop neer dat het hof niet ingaat op de vraag of Elinescu en Wladow vals hebben gespeeld en hun ook niet de wereldtitel senioren 2013 teruggeeft. Het stelt alleen dat de World Bridge Federation (WBF) niet het recht had hen individueel te schorsen en als paar te royeren, omdat volgens het hof daarvoor in de statuten en reglementen van de WBF de gronden ontbreken. Hierbij is ook relevant onder de jurisdictie van welk land de zaak valt: van Duitsland, waarvoor Elinescu en Wladow in 2013 uitkwamen, of van Zwitserland, zetel van de WBF, waar de kuchdoctors eerder een beroep hadden verloren (zie ons artikel van 17 juli 2014). Het hof komt nog (waarschijnlijk pas volgend jaar) met een schriftelijke versie plus motivering van zijn uitspraak.

In de bridgewereld spreken velen hun afschuw en ongeloof uit over de zo te zien ontstane mogelijkheid dat zij binnenkort dreigen te moeten spelen tegen een paar dat veroordeeld is wegens valsspelen – hetgeen het Duitse hof niet heeft ontkend – zonder daarvoor te zijn geroyeerd of geschorst. Daartegenover staan bridgende juristen, die de uitspraak betreuren maar tot op zekere hoogte begrijpen.

Gevraagd naar de situatie en consequenties in Nederland verklaart de Vertrouwenspersoon Vals Spel van de NBB, Harry van de Peppel, dat hij om te beginnen tot op heden nog geen ‘aanklachten’ van vals spel heeft ontvangen. Uit de uitspraak over de kuchdoctors blijkt dat, mochten die zich onverhoopt wel voordoen, de NBB moet optreden voor eventuele tuchtiging, en niet bijvoorbeeld de WBF. En dat we dan goed moeten letten op de juridische situatie en consequenties. ‘Daar hebben we dan gelukkig juristen voor’, aldus Van de Peppel.

Zie ook de verklaring van de WBF en de discussie op Bridge Winners.