Spingoldfinale en Wagarprotest

Las Vegas, Nevada, 27 juli 2014. Op de Noord-Amerikaanse bridgekampioenschappen (NABC) gaat vandaag de finale van de Spingold tussen de teams Monaco (Pierre Zimmermann & Franck Multon, Geir Helgemo & Tor Helness, Fulvio Fantoni & Claudio Nunes) en Schwartz (Richard Schwartz & Allan Graves, Lotan Fisher & Ron Schwartz, Boye Brogeland & Espen Lindqvist). Monaco won gisteren zijn halve finale van team Lavazza met 143–105, Schwartz versloeg team Assael met 97–88. Het is in Las Vegas negen uur vroeger dan bij ons en zodoende is de finale pas morgenochtend (maandag) onze tijd afgelopen.

Wagarprotest

Inmiddels is er ook meer bekend over het protest dat in de Wagar Women’s Knockout Teams de winst deed verschuiven van het Amerikaanse team Baker naar team China Red:

Leider Wenfei Wang voor China Red als oost vraagt na de uitkomst van ♣8 aan schermmaat noord wat de tweede pas van zuid betekende en krijgt als geschreven antwoord: “Usually she doesn’t have 4H or 4S.” Zij leest de uitkomst als een doubleton, concludeert dat zuid een verdeling van precies 3♠352♣ moet hebben, speelt vroeg in het spel een ruiten uit haar hand naar 5 (!) voor 8, en eindigt na deze speelwijze drie down. De slecht Engels sprekende Chinese leider bleek achteraf het woord ‘usually’ niet te kennen en had begrepen dat zuid geen vierkaart hoog kon hebben. De wedstrijdleider oordeelde dat er geen sprake was van verkeerde informatie en handhaafde het tafelresultaat.

De Chinezen protesteerden. Het protestcomité oordeelde dat noord weliswaar behulpzaam trachtte te zijn, maar dat zij een ‘afspraak’ uitlegde die zij en haar partner blijkbaar niet expliciet hadden, en dat er daarom toch sprake was van verkeerde informatie. Ook oost gaat niet helemaal vrijuit, vond het protestcomité; zij had weleens wat meer mogen vragen, zoals wat ‘usually’ betekent (maar ja, hoe leg je een zo gewoon woord uit in het misschien weinige Engels dat de Chinese wel begrijpt?). Ten slotte had het protestcomité kritiek op de ‘inferieure’ (want tegen 5‑0 ruiten zinloze) speelwijze van de leider. Per saldo besloot het protestcomité tot een splitscore: voor NZ 3SA gemaakt met overslag, –430; voor OW blijft 3SA drie won staan voor –150. Dat was net voldoende om de finale van de Wagar te beslissen in het voordeel van de Chinese vrouwen.

Het geval laat bij ons geen goed gevoel achter. Dat een bieding aan beide zijden van het scherm marginaal verschillend wordt uitgelegd, is aan de orde van de dag, al was het maar doordat twee partners vaak een iets verschillende stijl van communiceren hebben. Hier staan de twee uitleggingen “Means nothing” en “Usually she doesn’t have 4H or 4S.” niet diametraal tegenover elkaar. Uiteraard betekent een pas zelden ‘niets’, maar vrijwel altijd dat de passer geen kaart heeft waarmee een bod meer voor de hand zou liggen; dat is echter een open deur intrappen. Dat zuid een hoge kleur misschien zou hebben geboden en dus ‘gewoonlijk’ geen hoge kleur zal hebben, komt bijna op hetzelfde neer. (Waarschijnlijk paste zuid omdat ze beide hoge kleuren had.) Het verwijt dat noord een afspraak uitlegde die zij en haar partner blijkbaar niet expliciet hadden, snijdt ook niet alle hout. Het is immers ook geboden impliciete afspraken te vermelden, zaken dus die een speler uit ervaring van haar partner weet zonder dat ze ooit expliciet zijn afgesproken (Spelregels 40A1a). Je kunt stellen dat noord juist haar best deed om full disclosure te bieden. Zie over deze zaak ook het Daily Bulletin van vandaag, pagina 14–15.