Spelregelspecial WekoWijzer

Utrecht, 10 augustus 2017. De NBB heeft een speciale aflevering gepubliceerd van de WekoWijzer, het periodiek van de Wedstrijdcommissie (bij afkorting ‘Weko’) over regelgeving en wedstrijdleiding. Dit themanummer is geheel gewijd aan de nieuwe internationale Spelregels voor wedstrijdbridge (zie ook ons artikel van 28 april). Nadat die afgelopen voorjaar internationaal zijn vastgesteld door de World Bridge Federation (WBF), heeft de Weko gezorgd voor een vertaling in het Nederlands. Op 1 september – dus al over drie weken – worden de nieuwe spelregels van kracht voor Nederland (en uiterlijk 30 september voor de rest van de wereld wat de WBF betreft). Zie ook de pagina ‘Spelregels’ op de NBB-website.

Deze WekoWijzer 139 is voor iedereen gratis te downloaden (in tegenstelling tot eerdere WekoWijzers sinds 2005, waarvoor je als lid moet inloggen). Hetzelfde geldt voor de PDF-versie van de Spelregels zelf en de Engelstalige internationale Spelregels. De Nederlandstalige Spelregels zijn er inmiddels ook in de vorm van een nieuw spelregelboekje, ditmaal met blauwe kaft. Alle bij de NBB aangesloten verenigingen krijgen gratis een of meer exemplaren daarvan. De vaste rubrieken van de WekoWijzer, zoals ‘Uitspraken van de Protestcommissie’, schuiven door naar het volgende nummer.

Overige regelgeving

Teleurstellend mag heten dat de NBB niet tegelijk met de nieuwe spelregels een eenvoudiger en vooral meer eenduidige alerteerregeling invoert, zoals de Spelersraad reeds in 2015 had geadviseerd (zie ook ons artikel van 30 augustus 2016). Ook het zogenoemde annonceren (ongevraagd uitleggen) van een klein aantal biedingen wordt vooralsnog niet in Nederland ingevoerd. De nieuwe WekoWijzer gaat hier overigens niet op in, anders dan door te stellen dat de alerteerregeling van 2009 nog steeds van toepassing is. Wel komen er in diverse andere reglementen enkele aanpassingen, die in de loop van september zullen worden gepubliceerd, aldus de WekoWijzer.