Spel van de dag (31)

Franse seniorenselectie,  Marill vs Rocafort, finale r2/6, 21 mei 2022

Eén mooi tegenspel niet voldoende

Michel Bessis (team Marill) keek als oost tegen de volgende hand aan (O/Allen): spade icon B 9 7 heart icon H B 10 8 6 5 diamond icon A B club iconV 6

Hij opende 1heart icon, zuid paste en partner 1spade icon. Noord knalde 4diamond icon, oost paste, zuid zei 5diamond icon en west doubleerde. Allen pas. Uw start? Zuid lijkt voor het vrijwillige, kwetsbare 5diamond icon-bod een aasrijke hand te hebben en hoop op het maken van 5diamond icon . Toch heeft hij niets gedaan na de 1heart icon-opening. Is dit een indicatie?

O/Allen

W

N

O

Z

spade icon H V 10 8 5 2

heart icon 9 7

diamond icon 7

club icon H B 10 4

spade icon 6 3

heart icon 4

diamond icon H V 10 9 8 6 5 3

club icon 8 5

spade icon B 9 7

heart icon H B 10 8 6 5

diamond icon A B

club icon V 6

spade icon A 4

heart icon A V 3 2

diamond icon 4 2

club icon A 9 7 3 2

Hebt u de start van club iconV gevonden? Als noord niet het aas legt, vervolgt u met schoppen. Neemt noord club iconA dan speelt u na diamond iconA klaveren na en hoopt dat partner (hij ziet de dummy ook…) zo slim is weer klaveren te spelen voor de promotie van diamond iconB! Dat zou pas mooi tegenspel zijn!

Bessis kwam echter uit met schoppen en via de hartensnit haalde noord 11 slagen: Rocafort +750.

Aan de andere kant opende oost eveneens 1heart icon, west 1spade icon en noord 3diamond icon. Oost paste, zuid probeerde 3SA en west, Bitran,  versierde dat met een doublet. Na twee keer pas koos zuid eieren voor zijn geld en zei 4diamond icon. Bitran 4spade icon en zuid betaalde hem met gelijke munt terug: doublet. Het tegenspel was prima. Noord startte heart icon4, zuid nam de vrouw, incasseerde club iconA en daarna heart iconA waarop noord zijn tweede klaveren kon dumpen. Een klaverenintroever en spade iconA zorgden voor twee down. Marill +500. Maar één winnend tegenspel was niet genoeg voor Marill. Rocafort won 6 imps en ook de wedstrijd met ruim verschil.