Spel van de dag (21)

Spectaculaire dwang in spannend groot slem

Halve finale Bermuda Bowl, laatste zitting, Zwitserland – USA 1, 9 april 2022

Kort voor het einde van deze wedstrijd kwam onderstaand spel langs.

N/Allen

W

N

O

Z

spade icon V B 9 3 2

heart icon V 8 6 3 2

diamond icon 10

club icon 9 4

spade icon A H 10 4

heart icon 7

diamond icon A H B 9 8 7

club icon A H

spade icon 8 7 6

heart icon 9 5

diamond icon 6 5 4 3 2

club icon V 6 5

spade icon 5

heart icon A H B 10 4

diamond icon V

club icon B 10 8 7 3 2

Het bieden ging:

West
Levin

Noord
Gawrys

Oost
Weinstein

Zuid
Klukowski

1club icon
pas
1heart icon
pas
1spade icon
pas
2SA
pas
3diamond icon
pas
3SA
pas
4diamond icon
pas
4heart icon
pas
4SA
pas
5club icon
pas
5heart icon
pas
6club icon
pas
7diamond icon
a.p.

Zuids 1heart icon was al positief dus noord kon verder rustig aan doen. 1spade icon was echt maar kon verder nog van alles zijn. Zuid toonde zijn verdeling met 2SA maar toen hij een cuebod kon loslaten na noords 4diamond icon, durfde noord het slem wel aan. 5heart icon vroeg naar troefvrouw en 6club icon bevestigde haar aanwezigheid.

Hartenstart zou de dwang hebben getorpedeerd maar dan zou de leider een schoppen hebben kunnen troeven voor zijn 13e slag. Omdat oost troef uitkwam, de tegen een groot slem gebruikelijke start, moest de dwang dan maar redding brengen. Gawrys nam, stak over naar spade iconA en draaide al zijn troeven af alsmede club iconAH. West kon niet spade iconVB en heart iconVxx vasthouden en moest zich op de laatste troef gewonnen geven. Zo breidden de Zwitsers hun voorsprong verder uit tot 48 imps met nog drie spellen te gaan. Ruim voldoende om later vandaag tegen Nederland te mogen aantreden.