Spel buiten elk bestek

Utrecht, 19 april 2015. Een spectaculair spel van het gisteren gehouden Nederlands Kampioenschap Seniorenparen (zie ook ons artikel van 18 april) met Kees Bakker & Onno Janssens, die tweede werden, tegen Rinus Balkenende & Jaap Trouwborst. Aan Rinus Balkenende dankt IMP het spel, het biedverloop, het speelverloop en de analyse van dit laatste. (Het citaat en de opmerkingen bij het bod van 1 zijn niet van Rinus.)

Op topniveau word je geacht minstens Dutch Doubleton, transfer-Walsh of sterke klaveren te spelen; als je op 1♣ een antwoord van 1 ‘gewoon reëel’ speelt, dan ben je niet ambitieus genoeg!

Aldus een uitspraak van een coach op een training van de open kernploeg voor Team Oranje.1 Bij de senioren zie je echter nog wel spelers, zelfs sterke, die op een kaart als deze oosthand een nostalgisch aandoend 1 antwoorden, in plaats van het modernere 1♠ (of iets conventioneels als T-Walsh). De vermaarde bridgeauteur Hugh Kelsey noemde reeds in 1970 een 1-antwoord op J952 (vrijwel hetzelfde ruitenbezit als hier) plus een betere vierkaart hoog een bookish approach bid.2 Overigens werd ook een kernploegpaar (dat nog lang geen senior is) hierop ‘betrapt’, vandaar bovenstaande uitspraak. En hier lijkt het voor het verdere bieden weinig uit te maken. Een hand zoals zuid heeft, valt buiten elk bestek.

Uitkomst J en harten door, die west aftroeft. Leider west speelt nu ♠9, die zuid duikt; dit laatste ziet geleerd uit maar is discutabel (zie onder). West schakelt nu over op lage kleuren en eindigt drie down voor –500: NZ maken alleen ♠AK, een lage schoppen en die ene hoge harten. Dat is goed voor 85,29% voor OW. Slechts zes paren bieden 6, van wie vier het maken en twee downgaan (tijdig troef spelen is fataal en te vinden). Gezien de kwetsbaarheid levert zelfs een ongedoubleerde hartenmanche voor NZ al meer op dan die 500. Meer down is mogelijk als zuid de eerste schoppen neemt en weer harten speelt. Als west dan weer troef speelt, is dat zijn laatste en speelt zuid ook dummy troefkort voor heel veel down. Als west geen troef meer speelt, houdt hij wel de controle, maar maakt zuid zijn beide lage troeven voor vier down, wat rond de 50% zou hebben opgeleverd; de halve zaal zit namelijk in een gedubbelde hartenmanche.

Betrokkenen waren even bang dat op dit spel Onno Janssens door de eerste troef te duiken het kampioenschap had ‘vergooid’. Dat blijkt echter niet het geval; daarvoor is de uiteindelijke voorsprong van winnaars Harry Burmania & Willem Ooiman te groot.

1Bron: Danny Molenaar, mondeling op een bridgetraining.
2Kelsey, H.W. (Hugh), Match-Point Bridge, Faber & Faber, 1970 (ISBN 0-571-09436-8), pagina 111.