Samen tegen vals spel

Boedapest, 22 juni 2016. De American Contract Bridge League (ACBL) en de European Bridge League (EBL) gaan samenwerken om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarvoor het bridgespel zich heden ten dage geplaatst ziet. Daartoe hebben de hoofden van de beide organisaties, Robert Hartman van de ACBL en Yves Aubry van de EBL, besloten op het lopende Europees kampioenschap te Boedapest. De samenwerking zal zich in de eerste plaats richten op het bestrijden van vals spel. Daarbij denken de organisaties en hun voorlieden niet alleen aan de low‑tech vormen van illegaal signaleren zoals we de afgelopen tijd ontmaskerd en bestraft hebben gezien, maar ook aan berekend zijn op onverhoopte ‘sluwere’ vormen van vals spel, zoals elektronische informatieoverdracht.

Als zonale organisatie behartigt de EBL de belangen van 46 nationale bridgeorganisaties met in totaal meer dan 384.000 georganiseerde bridgers. Ook de NBB is aangesloten bij de EBL. De ACBL is eveneens een zonale organisatie en vertegenwoordigt de bridgebonden van de Verenigde Staten, Canada en Mexico met in totaal 168.500 georganiseerde bridgers. Samen vertegenwoordigen de ACBL en de EBL meer dan tachtig procent van de spelers in de nationale bridgeorganisaties die aangesloten zijn bij de World Bridge Federation.

Zie ook het (Engelstalige) artikel op de Italiaans-internationale bridgeblog Neapolitan Club met onder meer citaten van Hartman en Aubry.