Starten met Simon 2024-5

Denk je dat je goed kunt uitkomen? Stuur je uitkomst in en maak een kans op opgenomen te worden in het artikel in IMP 5 van Simon de Wijs. Sluitingsdatum: eind mei 2024.

Probleem 1

Probleem 1. W/Allen

West

Noord

Oost

Zuid

pas
pas
1heart icon
pas
1SA
pas
2club icon
pas
3club icon
pas
3SA
a.p.

1SA is echt, maar kan ook geboden worden met vier schoppens. (1spade icon zou een vijfkaart beloven)
2club icon is echt, vanaf een doubleton en rondje forcing.
3club icon is een zwakke verhoging (met een goede verhoging zou west 2spade icon bieden)

Je bent noord en hebt:

spade icon 10 9 4 heart icon V 9 3 2 diamond icon 10 7 3 club icon A 9 7

Probleem 2

Probleem 2. W/NZ

West

Noord

Oost

Zuid

1diamond icon
1heart icon
dbl
2club icon
4spade icon
a.p.

Dbl toont vier schoppens.
2club icon toont een goede verhoging in harten (= cuebid)

Je bent noord en hebt:

spade icon B 8 4 heart icon H V B 8 6 4 diamond icon B 3 club icon 9 6

Probleem 3

Probleem 3. Z/-

West

Noord

Oost

Zuid

-
-
-
5diamond icon
dbl
a.p.

Dbl is straf

Je bent west en hebt:

spade icon A 7 heart icon H V B 10 6 4 diamond icon A B club icon H 7 6

Probleem 4

Probleem 4. N/-

West

Noord

Oost

Zuid

-
1SA
pas
2SA
pas
3club icon
pas
3diamond icon
pas
3heart icon
pas
3spade icon
pas
4club icon
pas
4diamond icon
pas
4spade icon
pas
4SA
pas
5diamond icon
pas
6club icon
a.p.

2SA puppet stayman
3club icon geen vijfkaart hoog
3diamond icon lichte slampoging met 5 kaart laag
3heart icon vraagt
3spade icon klavers
4diamond icon vraagt azen voor klaver
4spade icon 1 KC
4SA vraagt troefvrouw
5diamond icon ja en diamond iconH (geen andere heer)

Je bent oost en hebt:

spade icon H 2 heart icon V 10 8 7 3 diamond icon 7 6 3 club icon A 10 2

Probleem 5

Probleem 5. N/Allen

West

Noord

Oost

Zuid

-
pas
1SA
pas
2club icon
pas
2diamond icon
pas
3SA
a.p.

Je bent zuid en hebt:

spade icon V B 6 4 heart icon H 4 diamond icon A 8 5 club icon 10 9 8 2

Naam
E-mailadres
« Ga terug naar Problemen