Nieuwe Spelersraad

Utrecht, 27 november 2014. Sinds gisteren heeft de Spelersraad een nieuwe samenstelling. De Spelersraad is een van de twee adviesorganen van de NBB (het andere is de Adviesraad). Het is een onafhankelijk orgaan dat als doel heeft de belangen te behartigen van de spelers die bridge op topniveau beoefenen, alsmede de belangen van het wedstrijdbridge. Als leden van de Spelersraad komen NBB-leden in aanmerking die Meesterklasse, Eerste Divisie of Bondsklasse A spelen of die lid zijn van een kernploeg. De leden worden gekozen door dezelfde doelgroep. De Spelersraad kan gevraagd en ongevraagd de NBB adviseren over elk onderwerp dat relevant wordt geacht voor zijn doelstelling.

Aangezien dit jaar het aantal kandidaten gelijk was aan het aantal vrijvallende plaatsen (namelijk vier), hoefden er niet daadwerkelijk verkiezingen te worden gehouden. De Spelersraad bestaat nu uit de volgende acht leden plus een ambtelijk secretaris:

 • Merel Bruijnsteen (nieuw lid)
 • Bert Daemen
 • Rosalind Hengeveld (herkozen, voorzitter)
 • Onno Janssens
 • Joris van Lankveld (nieuw lid)
 • Aart de Leeuw
 • Karen de Leeuw
 • Tom van Overbeeke (nieuw lid)
 • Ad Cosijn (ambtelijk secretaris)

Afgetreden leden zijn Bas Drijver, Ruud von Seida en Ernst Wackwitz.

In de afgelopen twee jaar sinds de vorige verkiezingen heeft de Spelersraad de NBB onder meer geadviseerd over de volgende veranderingen:

 • samenstelling wedstrijdkalender (jaarlijks)
 • opzet bondswedstrijden, met name Meesterklasse viertallen en bekerwedstrijden
 • invoering nieuwe winstpuntenschalen
 • instelling Spelersregistratie (een database met afwijkingen van afspraken et cetera)
 • aanpassing rating (nog niet geïmplementeerd)
 • selectie en begeleiding seniorenteams