NBB vernieuwt website

Utrecht, 6 november 2018. De Nederlandse Bridge Bond (NBB) heeft zijn website geheel vernieuwd en het resultaat vandaag online doen gaan. Het geheel oogt vooral moderner, speelt meer in op (vermoede) vragen en wensen van bezoekers en is gebruiksvriendelijker. Gebleven is de huisstijl met de ‘huiskleuren’ oranje en blauw.* Ook gebleven is dat op foto’s meest wat oudere mensen staan. De nieuwe website is ontwikkeld door het bedrijf Onsweb. De modernisering van de website is voor de NBB de tweede grote vernieuwing in betrekkelijk korte tijd, na het NBB-Rekenprogramma (zie het blad Bridge van deze maand, pagina 10–13).

*Respectievelijk RGB 238-127-0 (oranje) en RGB 0-76-146 (blauw)