Max-cursus goed bekeken

Utrecht, 26 april 2014. De televisiecursus ‘Iedereen kan bridgen’ heeft redelijke kijkcijfers opgeleverd. De cursus, bedoeld voor beginners, werd vertoond bij omroep Max van 20 november 2013 tot en met 26 februari 2014. Presentator was Berry Westra. Het bieden werd behandeld volgens het nieuwe ‘Standaard Hoog’-biedsysteem met onder meer vijfkaart hoog en zwakke twee (zie ook Bridge van mei). De uitzendingen van circa tien minuten vonden plaats doorgaans op woensdagmiddag rond 14:30 uur op Nederland 2.

De eerste uitzending trok 116.000 kijkers. Dat zijn nog alleen de directe kijkers; latere kijkers via ‘Uitzending gemist’ en soortgelijke faciliteiten zijn hierin niet meegeteld. Dit hoge aantal is waarschijnlijk toe te schrijven aan de nieuwsgierigheid van veel NBB-leden – maar het is bijna gelijk aan het totale aantal NBB-leden. Latere afleveringen trokken tot 58.000 directe kijkers toe. Enkele afleveringen vielen helaas samen met belangrijke voetbal- of schaatswedstrijden.

Om te oefenen via het internet was speciaal voor de cursisten ‘Mijn Internet Club’ (MIC) in het leven geroepen, een kloon van het succesvolle ‘Berry’s Internet Club’ (BIC), waarop de mens speelt met en tegen driemaal het computerprogramma Jack. Op dit MIC zijn (tot 13 maart 2014) circa 8500 accounts aangemaakt, die echter niet allemaal van beginners hoeven te zijn. Voorts hebben zich 5938 personen opgegeven voor de nieuwsbrief over de televisiecursus, van wie 1520 hebben aangegeven nog niet te kunnen bridgen. Er zijn 175 opvangmogelijkheden bij verenigingen gerealiseerd.

De NBB stelt bij monde van hoofd breedtesport Nancy de Boer – van wie ook de vermelde cijfers afkomstig zijn – dat “de NBB geen partij is geweest bij het tot stand komen van de tv-cursus. Dit is een zaak geweest tussen Novus Media Producties en Omroep Max. Wij hebben daardoor geen enkele invloed gehad op de inhoud van de tv-cursus/MIC en ook niet op uitzendtijdstippen en -data. Het enige wat de NBB heeft kunnen doen is het bieden van een vervolg aan de kijkers, waarbij aangetekend moet worden dat wie de kijkers waren niet bekend was. Dit door de beperkingen in de mediawetgeving. In verband met deze wetgeving mochten de kijkers bijvoorbeeld ook niet via de tv-uitzendingen worden gewezen op de NBB.”

Een belangrijke vraag is uiteraard in hoeverre de Max-cursus heeft geleid of nog zal leiden tot een toeloop van nieuwe NBB-leden. Daar is op dit moment nog weinig zicht op, onder meer doordat de televisiekijkers na de uitzendingen nog niet klaar waren om aan het verenigingsleven deel te nemen. Over een jaar, aldus Nancy de Boer, wil de NBB onderzoeken hoeveel van de bij de NBB bekende cursisten daadwerkelijk lid van de NBB zijn geworden.