Leads 2022-3 Probleem 2

W/OW

West

Noord

Oost

Zuid

pas
pas
1club icon
pas
1diamond icon
pas
1heart icon
pas
2diamond icon
pas
3SA
a.p.

1club icon = 2+; 1diamond icon = 0-8; 1heart icon = 18+; 2diamond icon = bal, 6-8

spade icon B 10 8 5 heart icon V 10 4 2 diamond icon B 8 club icon A 5 2

Naam Probleem Antwoord Commentaar
Jaap Hazewinkel Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 diamond icon️ B Het gaat tussen schoppen en ruiten. Oost heeft waarschijnlijk een singleton ruiten en als west mooie ruiten heeft moet leider zichzelf al in 3 kleuren in dwang brengen, en anders geeft het niets weg.
Chris Nap Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 heart icon️ 2 langste beste kleur
Hans Lof Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 heart icon️ 2 Oost doet geen Vierde Kleur, dus zal een goed schoppendekking hebben
Jaap Stomphorst Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 heart icon️ 2 Biedverloop met weinig info, ruitenstart is uitgesloten door 2x pas van p. Harten is wat agressiever
Klaas Kok Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 heart icon️ 2 lijkt okay als partner tenminste 1 van dekhonneurs heeft. Zelf als hij alleen maar de boer heeft, dan geeft het non niets weg.
René Stienen Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 heart icon️ 2
Machteld Giesbers Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 heart icon️ 4 Met de Schoppens en Hartens bij Oost zijn beide starts even &#039eng&#039. Kies voor Harten omdat ik daar minder bij P nodig heb.
Vincent Pijpers Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 heart icon️ 4 De beste kans lijkt me toch in 4 hartenslagen (A of Hxxxxx) te liggen. Wel even uitkijken dat je de boel niet laat blokkeren.
jeroen Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 heart icon️ 4 maat heeft ongeveer 6 punten, daar kan Harten heer bij zitten, wellicht zelfs het aas, hij komt later aanslag met ruiten vrouw om harten door te kunnen spelen.
Jastro 35 Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ 10 schoppen 10 belooft bij mij de boer ( naast hogere )
Jan Talmon Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ 5 Partner zit niet tegen in ru, want dan had ze wel 2 ru gedoubleerd. het gaat om sch of ha. Wil de start goed zijn moet partner een honneurs in die kleur hebben, dus start ik met een kleine sch.
Rob Brouwer Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ 5 In de ongeboden kleur 4de van boven de boer kan zomaar een slag kosten oost weet dat ik met schoppen kom en zal wel een goede dekking hebben,alternatief is kleine klaver in de hoop op een dubbelton bij oost
Eric van Valen Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ B
Hans Ernst Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ B Serie in de ongeboden kleur
Hans Vergoed Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ B
Harry.van de Peppel Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ B
Jaap Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ B
Otto van Schravendijk Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ B
Pieter-Bas de Bruijn Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ B
Rob Helle Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ B Het is onwaarschijnlijk dat Oost een vier-kaart hoog heeft daar kan hij naar vragen. De lage kleuren vallen voor mij af. Ha start maakt het waarschijnlijker dat we slagen kunnen ontwikkelen, maar heeft als risico een slag weg te geven. Dat risico is met Sch uit minder. West heeft een gebalanceerde hand, Oost zou nog een lange lage kleur kunnen hebben. Mij lijkt de prioriteit om niets weg te geven. Dan is er nog de beslissing tussen een hoge en een lage Schoppen. Gezien mijn entrees (achter de sterke hand) ven ik daar niet bang voor. en de kand dat partner Hx van Sch heeft lijkt me minder groot dan het weggeven van een slag met de 9. Ik start Sch B
Simon Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ B Hoogste van een serie vrijwel altijd goed
Sjoerd van der Schuit Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ B Mijn langste en ongenoemde kleur. En met de hoogste van een serie. Dit doet toch iedereen…
Ton Grootens Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ B
Wouter Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ B
ton de vries Starten met Simon – 2022-3 Probleem 2 spade icon️ B Je kan partners 5 kaart proberen te vinden met Ruiten maar dat is onwaarschijnlijk omdat er geen poging werd gedaan 4 Major te bereiken. Ik kies voor Major en om 3Sa down te krijgen lijkt Vxx in dummy en Hxxx bij partner me beste kans.