Frank Verhagen overleden


Amsterdam, 19 januari 2014
. Gisteren is Frank Verhagen overleden. Hij 69 geworden. Verhagen was binnen de bridgewereld vooral bekend om zijn bestuurlijke kwaliteiten. Hij was ruim tien jaar voorzitter van het districht Amsterdam van de Nederlandse Bridge Bond en was nadien nog actief als clubadviseur binnen het district. In 2012 is hij benoemd tot erelid vab het district. Landelijk was Verhagen voorzitter van de Bondsraad (2004-2011). Daarna was hij de eerste voorzitter van de NBB Adviesraad. Voor zijn vele werk binnen de NBB werd hij in november 2013 nog tot lid van verdienste van de NBB benoemd. Frank Verhagen stond bekend als een aimabele en tegelijk kritische persoon die zijn mening niet onder stoelen of banken stak. Kwesties als het loskoppelen van het blad Bridge van de bond gingen hem nauw aan het hart.