Vrouwenbridge als aparte categorie afschaffen?

Waarom zouden we nog een aparte categorie voor vrouwen continueren?

Zowel nationaal als internationaal zijn er aparte competities voor vrouwenteams en open teams. In de open teams mogen ook vrouwen meespelen. Waarom zouden we dan nog een aparte categorie voor vrouwen continueren?

Elisabeth