Komen we er nog in?

Links van je een Muiderberg 2 ha, maat past en rechts verhoogt niet tegen wel naar 4. Wat doe je met deze hand?

AB10

HB43

AB9752