Denk mee over nieuwe systeemkaart

De Spelersraad heeft de wens uitgesproken dat de NBB een digitaal invulbaar model ‘grote’ systeemkaart van behoorlijke kwaliteit beschikbaar stelt en heeft het initiatief genomen dat te ontwikkelen. Hierbij willen wij de lezers van het IMP webforum uitnodigen hierover mee te denken.

De Spelersraad heeft de wens uitgesproken dat de NBB een digitaal invulbaar Nederlandstalig model ‘grote’ systeemkaart van behoorlijke kwaliteit beschikbaar stelt en heeft het initiatief genomen dat te ontwikkelen. Als platform heeft de Spelersraad gekozen voor Microsoft Word. Inmiddels is er een concept dat een eerste ronde gebruikstests heeft ondergaan. Hierbij willen wij de lezers van het IMP webforum uitnodigen hierover mee te denken.

Enkele opmerkingen en vragen:

  • Het formaattype is ‘Word Macro-Enabled Template’ (*.dotm).
  • De olijfgroene helpteksten zijn normaliter wel zichtbaar op het scherm en niet op een afdruk (beide zijn overigens in te stellen via Word-opties).
  • Achter de ‘Versiedatum’ staat een veld met een automatische opslagdatum (‘Savedate’).
  • De checkboxes zijn met een muisklik aan of uit te zetten.
  • Vind je de indeling overzichtelijk?
  • Vind je de lay-out mooi?
  • Mis je iets belangrijks?

Als de Spelersraad het uiteindelijke concept accepteert, kan hij de NBB adviseren de systeemkaart beschikbaar te stellen op de daarvoor bestemde plaats van de NBB-website.

Hieronder afbeeldingen van voor- en achterzijde van de systeemkaart: