Biedprobleem: serious money

aangedragen door Jan van Cleeff

Playing for serious money op Bridge Big krijg je deze os:

Wat doe je en waarom?

Op Bridge Big speel je elk spel met een andere gelegenheidspartner. Je hebt dus vrijwel niets afgesproken, behalve wat op de eenvoudige standaard systeemkaart staat. Dat is gebaseerd op driekaart laag, vijfkaart hoog, 2‑over‑1 mancheforcing, 15–17 SA, 2♣ altijd grote forcing, 2//♠ zwakke twee, negatieve doubletten. De serious money die er te verdienen valt, bedraagt € 1 per imp.

Mocht je dit probleem herkennen, wees dan zo goed niets te verklappen.