Ballast of bagage: laatste slaaptrein

Bij deze een bridge-idee waar ik al een tijdje mee worstel, omdat de biedsituatie die ik ga behandelen nogal eens voorkomt. Een voorbeeld ontleen ik aan het eerste Forum-probleem van Marion Michielsen in de nieuwste IMP, hier gemakshalve herhaald:

Mijn idee is: bied 4.

Dit betekent (in mijn opvatting dan): maat, ik heb een slammish hand. Voor het geval jouw doublet op weinig gebaseerd was (bijvoorbeeld een punt of acht met een vierkaart harten): bied 4; dat kan ik verdragen. Bied je iets anders (in dit geval bijvoorbeeld 4♠), dan heb je een aardige hand. In dit geval bied ik dan 5♣, waarna we heel wat zekerder grond onder de voeten hebben dan de mensen die nu na 4♣ allemaal 5♣ bieden. Al was het maar om de winst in biedruimte. We zeilen dan vanzelf naar slem. Natuurlijk ben ik nu 4 in zijn natuurlijke betekenis kwijt, maar dat is niet zo erg, want in dit biedverloop bieden we sowieso de manche.

Zit er iets in deze conventie? Of is het onzin en praat ik te veel naar de kaarten toe?