Is 6ha ok?

Dit was een spel dat we kregen in een viertallen wedstrijd, mijn vraag is of je in 6 harten moet komen of in vier. Z opent met 2SA. 

Noord
Hxxxx
AVxxx
x
xx

Zuid
AV
Hxx
Hxx
AHB10x