Eerste rapport Sportkadermonitor

Utrecht, 27 mei 2015. In 2013 heeft NOC*NSF de Sportkadermonitor ontwikkeld. Het doel daarvan is het verkrijgen van een beeld van het sporttechnisch, bestuurlijk en arbitrerend sportkader in Nederland. Wat motiveert kaderleden, wat is hun opleidingsachtergrond en hebben ze behoefte aan ondersteuning om hun taken uit te voeren? In 2013 heeft de eerste meting plaatsgevonden, waarin onder meer deze vragen zijn beantwoord. In 2014 konden de 3558 panelleden van de Sportkadermonitor in twee tussentijdse metingen een vragenlijst invullen over specifieke onderwerpen: veilig sportklimaat en beweegredenen & knelpunten. Op alle metingen lag de respons boven de vijftig procent. Dezer dagen kwam opdrachtgever NOC*NSF/Academie voor Sportkader met een eerste rapportage van de Sportkadermonitor (te downloaden via deze link).

De bevindingen mogen overwegend positief worden genoemd. De leden van het sportkaderpanel geven de sociale veiligheid in de sport een hoog rapportcijfer, gemiddeld ongeveer een acht. Ze vinden dat de sociale veiligheid, vooral in de sport, de afgelopen seizoenen niet is afgenomen. Kaderleden zijn vooral actief omdat ze het werk leuk vinden en hun vereniging willen helpen. Om de werkzaamheden binnen een vereniging aantrekkelijker te maken voor nieuwe kaderleden en daarmee dus de werving van nieuwe kaderleden te vereenvoudigen zijn met name twee dingen van belang: verlagen van de werkdruk voor kaderleden en bieden van begeleiding aan nieuwe kaderleden. Bij alle bevindingen mogen we wel bedenken dat in vergelijking met andere sporten bridge in veel opzichten atypisch is: denksport in plaats van fysieke sport, hogere gemiddelde leeftijd, hoger gemiddeld opleidingsniveau, arbitrage op afroep, et cetera.