EBL onder vuur

Den Haag, 15 juli 2014. Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, heeft ernstig bezwaar aangetekend over de gang van zaken bij de verkiezingen voor de president en het bestuur van de Europese Bridge Liga. Die verkiezingen vonden plaats op 29 juni jl. tijdens het EK in Opatija. Denemarken, Nederland en Zweden zijn bezorgd over de invulling van driehoek van President,  Penningmeester en Secretaris, onmiddelijk na de verkiezing. Kijkend naar de UITSLAG vindt de NBB bij MONDE van zijn voorzitter Jons van der Mars de nieuwe situatie ongebalanceerd en onacceptabel met name in relatie tot de (zware) financiële jaarlijkse contributie. Maar ook Denemarken en Zweden laten zich in niet mis te verstane bewoordingen uit over de tot standkoming en de samenstelling van het huidige bestuur. Naar verwachting zullen meer landen zich bij het protest aansluiten. Vlak voor de verkiezingen gooide – volslagen onverwacht – de Griek Panos Gerantopoulos een steen in de vijver door zich als tegenkandidaat voor het presidentschap op te werpen tegen Yves Aubry uit Frankrijk, de zittende president. Die laatste won de verkiezingen, maar de uitslag (64 tegen 49) doet sterk vermoeden dat veel landen hun stem op Gerantopoulos hadden uitgebracht bij wijze van protest.