De kwestie Bertens


De nieuwe IMP valt 15 april 2021 in de bus met daarin centraal de schorsing van Huub Bertens. Bertens belicht zijn kant van de zaak; hij ontkent alle beschuldiging van vals spel. In zijn redactioneel deelt IMP uitgever Rob Helle een persoonlijke belevenis met Huub Bertens. Zoals gebruikelijk leest u in deze IMP ook veel over bied- (Forum en Ballast of bagage) en speeltechniek (uitkomsten, signalen, afspel) en ziet u verslaggeving van de ALT BAM, een artikel over Lasker (schaker èn bridger) en een bijdrage van onze correspondent uit Australië. Blijf op de hoogte van bridge als wedstrijdsport: geef of neem een ABONNEMENT  op Bridge Magazine IMP.

Bieden op een app? Meld je aan voor de Nationale Biedwedstrijd! Inmiddels maken alle NL selecties (Open, Vrouwen, Jeugd) gebruik van een verdraaid handige biedapplicatie, t.w. BID72 ; het werkt fantastisch voor je partnership. Probeer de app gratis. Download uit de App Store of Google Play.