Concept nieuwe spelregels

Lausanne, 26 januari 2017. De contouren van de nieuwe spelregels worden zichtbaar. Onlangs heeft de WBF een ‘semidefinitieve’ (penultimate) versie ter beschikking gesteld aan alle aangesloten bridgebonden. En vandaag heeft een lid van het WBF Laws Committee erover gepubliceerd in een artikel op het forum Bridge Winners. Via dit artikel is de semidefinitieve tekst van de nieuwe spelregels plus begeleidende brief van de WBF aan de bridgebonden toegankelijk, zij het slechts indirect na aanmelding, goedkeuring en met een wachtwoord. (Echter, nergens in die begeleidende brief noch elders staat dat deze versie vertrouwelijk zou zijn.)

Zoals misschien viel te verwachten vormen de nieuwe spelregels geen aardverschuiving. De meeste wijzigingen betreffen eerder tekstuele verduidelijkingen dan intrinsieke veranderingen. Een groot deel van de artikelen is geheel ongewijzigd. We lichten er twee wijzigingen uit.

Doorspelen na claimen wordt toegestaan

Na een opeisen of afstaan van slagen was doorspelen beslist verboden. Na een claim had de tegenpartij slechts de keuze ofwel de claim te accepteren, ofwel de wedstrijdleider te ontbieden. Die laatste zou een onverhoopt doorspelen na de claim zelfs ongeldig verklaren. Dat gaat nu veranderen: de tegenpartij mag na een claim nog altijd de wedstrijdleider het resultaat van het spel laten bepalen. Het wordt nu echter ook toegestaan door te spelen, mits alle vier spelers daarmee instemmen. De desbetreffende concepttekst in artikel 68 luidt:

After any claim or concession, play is suspended [but see 2(b) following].

1. If the claim or concession is agreed, Law 69 applies.

2. If it is doubted by any player (dummy included); either

(a) the Director may immediately be summoned and no action should be taken pending his arrival, Law 70 applies; or

(b) upon the request of the non-claiming or non-conceding side, play may continue:

(i) but only with the concurrence of all four players; otherwise the Director must be summoned, who then proceeds as in (a) above.

(ii) if both sides elect to play on; the prior claim or concession is void and not subject to adjudication. Laws 16 and 50 do not apply, and the score  subsequently obtained shall stand.

Foutieve uitleg versus foutieve bieding

Artikel 75, ‘Foutieve uitleg of foutieve bieding’, is in Nederland vooral bekend (zo niet berucht) van de ‘Ghestemvergissingen’ en de controverse over de aanpak daarvan, waarbij de toenmalige Protestcommissie voelde voor bestraffing van foutieve biedingen als ‘spelbederf’, terwijl de Wedstrijdcommissie dat op grond van de spelregels onwettig en ongewenst vond. Het leidde indirect tot het einde van de Protestcommissie in die vorm en tot een Bestuursbesluit Artikel 75 van 8 mei 2008 over ‘uitleg van en omgang met artikel 75 in het licht van het geheel van de spelregels’.

Dit artikel 75 is nu geheel herschreven. In de oude spelregels werd het verschil tussen foutieve uitleg (een rechtzetbare overtreding) en foutieve bieding (straffeloos toegestaan) op ietwat knullige wijze uiteengezet aan de hand van een verouderd aandoend voorbeeldje:

Noord heeft geopend met 1SA en zuid, die een zwakke hand heeft met lange ruiten, heeft 2 geboden, bedoeld als stopbod; noord geeft echter in antwoord op een betreffende vraag van west de uitleg dat het bod van zuid sterk en kunstmatig is en naar de hoge kleuren vraagt.

In de nieuwe spelregels is dit voorbeeldje integraal geschrapt en vervangen door een uitgebreide generieke bepaling. Dit is uiteraard meer in lijn met de rest van de spelregels en met gangbare stijl van regelgeving in het algemeen. Inhoudelijk verandert er echter weinig: foutieve uitleg is nog altijd een rechtzetbare overtreding, een foutieve bieding is nog altijd toegestaan zonder enige straf of correctie.

Invoering

De goedkeuring van de nieuwe spelregels door de WBF is voorzien voor maart dit jaar. Invoering in Nederland door de NBB is voorzien voor zo mogelijk september 2017, namelijk bij het begin van het nieuwe seizoen. Tegelijk kunnen dan andere gewijzigde reglementen worden ingevoerd, zoals een nieuwe alerteerregeling (zie ook ons artikel van 30 augustus 2016). Aangezien de WBF echter wat aan de late kant is met de tekst van de nieuwe spelregels, is het nog niet zeker of de NBB dat haalt. In tegenstelling namelijk tot de WBF en de bridgebonden van Engelstalige landen moet de NBB de nieuwe spelregels – althans de gewijzigde artikelen – ook laten vertalen in het Nederlands. Mocht september 2017 niet haalbaar blijken, dan wordt het meteen september 2018, want de NBB voert nieuwe regelgeving als regel niet in de loop van een seizoen in. Voor andere gewijzigde reglementen, zoals de nieuwe alerteerregeling, wordt het dan ook 2018.