Alerteren afschaffen of beperken?

Utrecht, 9 juli 2014. In de onlangs verschenen WekoWijzer 130 (te downloaden achter wachtwoord) staat een intrigerend artikel van Jan Willem van Nunen, getiteld ‘Alerteren afschaffen?’. Daarin noemt de auteur een reeks nadelen van de uit haar krachten gegroeide en in haar jongste versie nogal vage alerteerregeling, die volgens hem soms leidt tot ‘een grimmige stemming aan tafel’. Hij gaat zelfs zo ver dat hij voorstelt het alerteren af te schaffen. Het artikel wordt gevolgd door reacties van Ad Cosijn namens de Weko en van Rob Stravers, redacteur van het wedstrijdleidersperiodiek Arbitrair. In het voorwoord van de WekoWijzer roept redacteur Ad Cosijn op te reageren aan het e‑mailadres wekowijzer@bridge.nl. Wij van IMP zien over dit onderwerp graag een discussie tegemoet in het gelijknamige artikel op ons webforum.

Alerteerschema (NBB)
Utrecht, 9 juli 2014. In de onlangs verschenen WekoWijzer 130 (te downloaden achter wachtwoord) staat een intrigerend artikel van Jan Willem van Nunen, getiteld ‘Alerteren afschaffen?’ Daarin noemt de auteur een reeks nadelen van de uit haar krachten gegroeide en in haar jongste versie nogal vage alerteerregeling, die volgens hem soms leidt tot ‘een grimmige stemming aan tafel’. Hij gaat zelfs zo ver dat hij voorstelt het alerteren af te schaffen. Het artikel wordt gevolgd door reacties van Ad Cosijn namens de Weko en van Rob Stravers, redacteur van het wedstrijdleidersperiodiek Arbitrair. In het voorwoord van de WekoWijzer roept redacteur Ad Cosijn op te reageren aan het e‑mailadres wekowijzer@bridge.nl. Wij van IMP zien over dit onderwerp graag een discussie tegemoet in het gelijknamige artikel op ons webforum.