AI: het denken van de bridger


De nieuwe IMP valt omstreeks 20 juli 2020 in de bus. U leest een smaakmakend artikel van Huub van der Wouden, die in de jaren zeventig de eerste schuchtere schreden zette op het terrein van Artificiële Intelligentie. U leest natuurlijk ook over grote wedstrijden online: Europa-China en de Netbridge finale. En wat is eigenlijk 4kl Slempo? Check Ballast of bagage. Dit
en nog veel en veel meer. Blijf op de hoogte van bridge als wedstrijdsport: geef of neem een ABONNEMENT  op Bridge Magazine IMP.

Bieden op een app? Meld je aan voor de Nationale Biedwedstrijd!
Inmiddels maken alle NL selecties (Open, Vrouwen, Jeugd) gebruik van een verdraaid handige biedapplicatie, t.w. BID72 ; het werkt fantastisch voor je partnership. Probeer de app gratis. Download uit de App Store of Google Play.