Arbitrage: biedmisverstand in de maak

Arbitrage: biedmisverstand in de maak

12 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
Nvdb
Arbitrage: biedmisverstand in de maak

Vermits er niet gealerteerd is op 3, kan noord zien dat er een biedmisverstand in de maak is. Hij wil niet dubbelen, omdat OW dan waarschijnlijk in 3SA zullen eindigen. Zuid gelooft dat OW een hartenfit hebben, besluit daaruit dat noord een zwakke twee in schoppen moet hebben en vindt een gemakkelijke redding …

Wat is je arbitrage?

janvancleeff

Ik ga er vanuit dat er geen schermen stonden. Indien west en zuid schermmaten waren zou er geen probleem zijn immers, want dan had west zijn eigen bod wel gealerteerd. Zoals het nu loopt hebben NZ botte pech. Wel zou ik als arbiter goed doorvragen bij OW hoe hun afspraken luiden en het spel noteren op een lijst. Dit soort misverstanden mag een paar niet te vaak overkomen. Een slecht bod trouwens, dat 3H-vraagt-om-een-stop. Normaal is doublet of zelfs 2S.

Henku

Geen idee.  Als 3H echt is, dan is de uitleg goed geweest en het bod fout. Dat mag, onder voorwaarden, en de conclusie van Z dat N een zwakke 2S had is voor eigen rekening. Score staat dan. Is 3H conventioneel, dan is er foute uitleg. Z zal dan wel geen 4S meer bieden en krijgen we een arbitrale score op basis van 4H.  Hoeveel slagen daarin gemaakt worden is niet te zien vanwege het ontbreken van de H109 in het diagram. 

Overigens denk ik dat N 3H had moeten doubleren, ongeacht wat het nu precies was. Volgt er bij jullie nooit iemand een keer op K109xxxx?

Marcelo

Pech voor de arme zuid die het spel dacht te snappen. Tegen dit soort 'grappen' ben je nu eenmaal niet opgewassen.
Denk dat de arbiter OW wel eerst door zal zagen voordat deze zuid "pech voor je " zal toefluisteren...

Zelf deed ik ooit 'pas' met een zwakke twee in schoppen in het volgende biedverloop waarop ik multi opende:

2rui (dbl) 3har (pas)
pas!!

De dubbelaar had 21 punten waaronder AHVxxx van harten. Hij dubbelde nog eens om op 4kla van zijn partner ook nog 4 harten te bieden.  Men ging overboord in 5 klaveren terwijl het 6 harten voor hen was.  Of  deze truc is toegestaan weet ik eerlijk gezegd niet. Mijn partner wist er niet van af ...

De multi moet na een misverstand altijd stilhouden in het bieden, denk ik. Enerzijds een gans aan een touwtje en anderzijds is een doublet gereserveerd voor de sterke SA hand die in de multi zit.

ErikSl

Of vragen naar een stop goed of slecht is, doet hier totaal niet terzake. De arbiter heeft om te beginnen de taak om uit te vinden wat de afspraken zijn van OW. Alleen als hij vast kan stellen dat 3volgens afspraak echt is, dan blijft de uitslag staan.

In elk ander geval wordt de uitleg als verkeerde uitleg beschouwd en hebben OW geen recht op het voordeel dat daaruit is ntstaan. Dan blijft wel de vraag of het bieden van 4♠ door Zuid als een ernstige fout betiteld kan worden? Noord zal ook niet heel veel hartens hebben en er dreigen dus al snel 5 verliezers in de lage kleuren plus een hartenloser. -800 is dan toch een heel beroerde uitnemer tegen een niet kwetsbare 4. Ik neig er daarom naar 4♠ als een ernstige fout te kwalificeren en dat betekent dat er een splitscore gaat komen waarbij het resultaat voor NZ dramatisch blijft. Bij een andere kwetsbaarheid was dat anders geweest. Er is hier nu geen sprake van goedkoop redden.

De Multi is natuurlijk een bron van veel ellende. Het is een bruine sticker conventie van de bovenste plank, maar om "culturele reden" is er een uitzondering toegestaan. De conventie is populair omdat het vaak leidt tot biedproblemen bij de tegenstanders. De Weko heeft geprobeerd dat voordeel weg te nemen door toe te staan dat er een verdediging tegen de multi bij gehouden mag worden, maar dit is bij 80% van de bridgegemeenschap totaal niet bekend. Net zoals bij het recent "natuurlijk" verklaren van de voorbereidende 1 opening, streeft de bond niet naar het uitdragen van dit soort regels. Daar geloven ze oprecht dat alle 115.000 bridges de Wekowijzer lezen en regelmatig de wedstrijd- en reglementenpagina op bridge.nl bezoeken. Met de reglementen in de hand zou je nu zelfs kunnen zeggen dat het een ernstige fout is dat OW geen uitgeschreven verdediging bij zich hebben. 

Dan nog even een opmerking over het psychen door de partij die de multi biedt, zoals Marcello dat beschrijft. Psychen met 2NT als antwoord op 2♦ is al nadrukkelijk verboden, maar de situatie die Marcello schetst zou ook streng verboden moeten worden. Tegen iedereen behalve meesterklassers wordt het nu een goedkoop truukje om de tegenstanders het bridgen onmogelijk te maken.

Nog één korte afsluiting om de hypocrisie van de bridgers duidelijk te maken. Veel bridgers op lager niveau hebben de multi in hun systeem opgenomen (voornamelijk omdat het goed scoort tegen spelers die er niet mee om kunnen gaan), maar zodra je een legale conventie tegen ze speelt die ze niet kennen, dan is het "niet eerlijk". Dat kan al een 12-14NT zijn of een lage kleuren transfer. Met de Multi op hun systeemkaart zijn ze in staat om vurig te ageren tegen 'conventieverdwazing'......

De Multi kan niet snel genoeg tot BSC verklaard (en daarmee voor de meeste bridgers verboden) worden.

janvancleeff

Waarom niet 3 corners penalty? Vergis je je 3 maal in een conventie, dan mag je hem niet meer spelen. In Amerika is trouwens de Multi bijna overal verboden.

ErikSl

Dan is er geen bridger ter wereld meer die nog azen mag vragen met 4NT. Of ben ik nou te bot en kort door de bocht?

Hoe ga je dit bijhouden? Een groot nationaal privacyschendend bestand waarin alle misstanden van alle spelers voor de eeuwigheid worden vastgelegd? Sorry als ik onaardig ben, maar dit soort populistische ééndimensionale oplossingen voor ingewikkelde situaties hangen me toch een beetje de keel uit. Vergissen en fouten maken is een onderdeel van het spelletje, net zoals het geven van een slechte pass of het verkeerd afstoppen van een speler in het voetbal.

rosalind_hengeveld

Dat ‘groot nationaal privacyschendend bestand waarin alle misstanden van alle spelers voor de eeuwigheid worden vastgelegd’, zoals Erik het noemt, bestaat al (sinds 2013) en staat bekend als de ‘Spelersregistratie’. Het bevat bijvoorbeeld afwijkingen die beweerd ‘eenmalig’ zijn. Als zulke afwijkingen blijkens die Spelersregistratie een tweede of derde maal voorkomen, zijn ze dus aantoonbaar niet eenmalig en kunnen ze leiden tot rechtzetting; blijft het inderdaad bij één keer, dan heeft vermelding in de Spelersregistratie geen enkele consequentie. Een partner van mij is erin gekomen door een keer een 9–12 SA te openen met acht niet bijzonder mooie punten.

Echter, zoals Erik stelt: vergissingen, ook herhaaldelijke, zijn nog altijd onderdeel van het spel.

En de multi is in Nederland (en in sommige andere landen) al zó ingeburgerd en wijdverbreid dat aanmerking als Bruine Sticker Conventie (BSC) absoluut niet haalbaar is.

janvancleeff

Spelersregistratie? Interessant, waar vind ik daar info over? Hoe wordt dat bijgehouden? Is dat al enigszins geautomatiseerd? Wie weet meer?

rosalind_hengeveld

Op advies van de Spelersraad is de Weko met ingang van seizoen 2013–2014 gestart met een registratie van onregelmatigheden tijdens de bondscompetities. Het gaat daarbij om zaken als onjuiste uitleg, psychs, gedrag, afwijken van afspraken et cetera. De bedoeling van deze registratie is de wedstrijdleiding in de gelegenheid te stellen werkelijk incidentele en dus toegestane afwijkingen, zoals psychs, te kunnen onderscheiden van vaker voorkomende maar niet adequaat gecommuniceerde afwijkingen, welke laatste dus overtredingen vormen.

Deze Spelersregistratie heeft thans nog enigszins een status van pilot. De Weko heeft ervoor gekozen geen ‘lijst’ bij te houden die door wedstrijdleiders kan worden geraadpleegd (laat staan door anderen); wanneer het nodig is, meldt men zich bij een bondsmedewerker en die kan dan nakijken of er een vermelding is. Als daar aanleiding toe is, kan deze procedure in de toekomst nog wijzigen. De Spelersregistratie geldt voorts alleen voor bondscompetities, niet voor districtswedstrijden en al helemaal niet voor clubwedstrijden. De Spelersraad evalueert de ervaringen met de Spelersregistratie op gezette tijden, laatstelijk december 2014; er waren geen klachten over bekend. Ook op bondsarbiterstrainingen komt de Spelersregistratie ter sprake.

Er is vooralsnog niets over te vinden op de NBB-website (althans niet onder de zoekterm ‘Spelersregistratie’).

janvancleeff

Eindelijk een initiatief van de Spelersraad van enig/eminent belang. De volgende stap is een stevige structuur zodat arbiters, bond en spelers daarmee verder kunnen. Biedt een app uitkomst?

Marion

Het merkwaardige bod van west doet mij vermoeden dat OW geen vast partnership zijn en/of dat ze geen topspelers zijn. 

Zolang OW geen afspraken kunnen overleggen lijkt het mij logisch dat de 'juiste'  uitleg is dat het echt is (immers, geen afspraken over een bod, dan is het een echt lijkt mij een redelijke vuistregel)

Het voordeel van de multi is dat de tegenstander soms misverstanden heeft waar ze niet uitkomen. Dit is 90% van de gevallen in jouw voordeel en soms moet je zelf een nul slikken. 

Overigens kwam in het EK 2012 een soortgelijke situatie voor bij onze Italiaanse tegenstanders: de persoon die 3Ha bood, dacht dat het Michaels was, en de andere dacht dat het echt was. Mijn partner redde vervolgens in 4Sch wat ik naar 5Ha kon corrigeren....

Het bleek toen dat Michaels de juiste afspraak was, en het 4sch bod van mijn partner werd weggehaald. Toen werd het pas echt interessant. De arbiter redeneerde dat west nu 4sch zou bieden, wat haar partner in de helft (oid) van de gevallen als een cuebid zou zien en nog door zou bieden, wat zou eindigen in 5sch-1!!

Het lijkt me in dit geval ook sowieso niet dat west op 4ha past. Hij vroeg immers om een stop en gaat nu niet opeens op 4ha passen met een singleton. Tenzij je weer denkt dat hij OI heeft door het niet alerteren, etc....

Dat 4sch een te ernstige fout is om correctie te krijgen gaat mij ook niet door de beugel. Noord kan wel ABTxxx xxx x HTx hebben en nu is 4sch zelfs gemaakt. (ja, dit is een specifieke hand construeren maar -800 vind ik ook wel ver gaan)

Go to top