Is dit nieuwe type scherm een verbetering?

Is dit nieuwe type scherm een verbetering?

10 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
rosalind_hengeveld
Is dit nieuwe type scherm een verbetering?

De Poolse oud-international Grzegorz Gardynik (Rhodes olympiade 1996) heeft een nieuw type tafelscherm ontworpen, dat zich kenmerkt door een kleinere opening tijdens het spelen, namelijk 15 cm hoog in plaats van 28 cm, en door een vast ‘gebied’ waarbinnen de dummy moet worden gelegd. De gespeelde kaarten zijn goed zichtbaar – zo beweren althans de voorstanders – terwijl de partner en zijn of haar handen dat niet zijn. Zodoende zou het helpen ethisch handelen te bevorderen en valsspelen te bemoeilijken. Zie hierover ook de discussie naar aanleiding van het artikel Against cheating – modified screens van Marek Wójcicki op het forum Bridge Winners. Onderstaande video geeft een impressie (en een vrolijk Pools muziekje). Is dit scherm een verbetering?

janvancleeff

Werkt het ook tegen kuchsignalen?

pippin@home.nl

Volgens mij moeten de biedingen en kaarten dan ook vaste vakjes krijgen om echt vals spelers tegen te gaan.

Henku

Ik heb het gevoel dat het een aantal andere problemen met schermen niet oplost:

  1. Denkpauzes door het scherm heen
  2. Verschillende uitleg aan beide kanten van het scherm
  3. Er is nog steeds een losse tray, dus je kan rommelen met de plaats van het board en wegnemen van de tray
  4. Als er geen vakjes voor (bied) kaarten zijn, kan je ze op verschillende wijze neerleggen.

De structurele oplossing lijkt me om met ipad's te gaan werken. Je pakt dan meteen een aantal andere problemen aan: denkpauzes kunnen tot de seconde worden geregistreerd, dupliceren is niet meer nodig, noem maar op. 

rosalind_hengeveld

De structurele oplossing lijkt me om met ipad's te gaan werken.

Over digitaal (‘met iPads’) spelen zijn de meningen sterk verdeeld; sommigen zeggen: “Dan stop ik met bridgen!” Soortgelijke weerstanden waren er echter ooit ook tegen schermen en (in mindere mate) tegen biddingboxes en Bridgemates. En kijk eens hoe populair internetbridge (StepBridge, BIC, BBO) is. Dus ik zie wel iets in digitaal spelen en persoonlijk denk ik dat die weerstanden wel zullen wegebben.

janvancleeff

Fysieke oplossingen zijn er  nooit. Die lopen per definitie achter de feiten aan, want criminelen vinden altijd wel iets nieuws. Noem mij naïef, maar je kunt wel werken aan een nettere mentaliteit dmv het propageren van 'active ethics'. Een idee dat zou kunnen werken is spelers een ethisch speelexamen af te nemen, zodat zi zich beter bewust raken van wat wel of niet mag.

rosalind_hengeveld

En als ze voor dat ethisch speelexamen zakken?

Bob van de Velde

De gelegenheid maakt de dief. Aan de ene kant komt er steeds meer geld beschikbaar voor topprestaties en voor het inhuren van topspelers, en aan de andere kant wordt nog steeds de roerende naïviteit gekoesterd dat een nette opvoeding tot bridgespeler en zelfs een afsluitend examen voor goed gedrag voldoende moeten zijn om het er aan de wedstrijdtafels eerlijk aan toe te laten gaan. Dat zijn precies de ingrediënten waardoor we kunnen zeggen : de gelegenheid maakt de valsspeler. Net als in de grote wereld zal in de bridgewereld de criminaliteit tegen moeten worden gegaan door betere preventie en door vergroting van de pakkans.

Doeltreffende preventie begint met een zakelijke, technische analyse van de mogelijkheden illegale informatie uit te wisselen. Op grond hiervan treft je dan voorzieningen die die mogelijkheden zo klein mogelijk maken zonder tot drakonische maatregelenover te gaan die het spel voor toeschouwers, maar naar al is gebleken, ook voor vele spelers, volstrekt onaantrekkelijk maken, zoals spelen in isolatie. Zo'n voorstel als van Gardynik dient hiertoe, evenals het fixeren van de gespeelde kaarten op een voorgeschreven wijze. Of het afdoende is, zal moeten worden onderzocht. 

Het voordeel van deze aanpak is in ieder geval dat de mogelijkheden om illegaal informatie uit te wisselen wordt verkleind. Dat heeft tot gevolg dat potentiële valsspelers steeds meer tijd en energie moeten stoppen in het bedenken en toepassen van de overblijvende mogelijkheden om de getroffen preventieve voorzieningen te omzeilen; en vooral zal het hen concentratie tijdens het spelen kosten, wat de kwaliteit van hun spel niet ten goede zal komen. Een ander voordeel is dat die verkleining van valsspelmogelijkheden het voor de tegenstanders, officials en gewone toechouwers makkelijker maakt verdachte maniërismen, gebaren of geluiden op te merken en in verband te brengen met de kenmerken van de gespeelde spellen.

Zoals ik in een vorige discussie al heb opgemerkt, valt ook aan de uitwisseling van auditieve signalen (kuchen, e.d. en maniërismen die geluid voortbrengen zoals klikken met een ballpoint) wel iets effektiefs te doen zonder dat de aantrekkelijkhbeid van het spel voor spelers en toeschouwers eronder lijdt. 

De klemmende vraag blijft alleen : waarom blijven de bridgebestuurders na de invoering van de tafelschermen 40 (!) jaar geleden en de sindsdien niettemin ontstane valsspelschandalen toch zo hardnekkig wegkijken van het probleem en waarom laten ze na om enkele deskundigen te vragen op basis van een analyse van het probleem concrete voorstellen voor doeltreffende maatregelen op tafel te leggen ?

 

 

 

 

coent

Digitaal bridgen vind ik ook niet aantrekkelijk , maar je zou in ieder geval het bieden wel kunnen moderniseren. De bridgetray zou je toch kunnen vervangen door een apparaat waarop je je bod intoetst , dat vervolgens op een digitale wijze aan de medespelers wordt doorgegeven ? Dan kun je meteen ook een minimumtijd van doorgifte inbouwen.

Het verdwijnen van de tray zou ik overigens ook om praktische redenen toejuichen.     

 

helenuh

Als veel mensen bezwaar tegen digitaal bridgen hebben omdat ze fysieke kaarten in hun handen willen houden, zou je de karten kunnen spelen door ze voor het camera van de tablet te presenteren. Dan kunnen Z-W in een kamer zitten en N-O in een andere en heb je ook geen last van kuchsignalen.

Als dat te veer gaat zou een compromis misschien kunnen zijn om digitaal te bieden maar oudewets te kaarten. 

Go to top