Denk mee over nieuwe systeemkaart

Denk mee over nieuwe systeemkaart

22 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
rosalind_hengeveld
Denk mee over nieuwe systeemkaart

De Spelersraad heeft de wens uitgesproken dat de NBB een digitaal invulbaar Nederlandstalig model ‘grote’ systeemkaart van behoorlijke kwaliteit beschikbaar stelt en heeft het initiatief genomen dat te ontwikkelen. Als platform heeft de Spelersraad gekozen voor Microsoft Word. Inmiddels is er een concept dat een eerste ronde gebruikstests heeft ondergaan. Hierbij willen wij de lezers van het IMP webforum uitnodigen hierover mee te denken.

Enkele opmerkingen en vragen:

  • Het formaattype is ‘Word Macro-Enabled Template’ (*.dotm).
  • De olijfgroene helpteksten zijn normaliter wel zichtbaar op het scherm en niet op een afdruk (beide zijn overigens in te stellen via Word-opties).
  • Achter de ‘Versiedatum’ staat een veld met een automatische opslagdatum (‘Savedate’).
  • De checkboxes zijn met een muisklik aan of uit te zetten.
  • Vind je de indeling overzichtelijk?
  • Vind je de lay-out mooi?
  • Mis je iets belangrijks?

Als de Spelersraad het uiteindelijke concept accepteert, kan hij de NBB adviseren de systeemkaart beschikbaar te stellen op de daarvoor bestemde plaats van de NBB-website.

Hieronder afbeeldingen van voor- en achterzijde van de systeemkaart:

janvancleeff

Uh..leuk initiatief, maar is dit niet min of meer een kopie van de al lang bestaande CC editor van de WBF, maar voorzien van het NBB logo?

rosalind_hengeveld

Er is goed gekeken naar bestaande systeemkaarten, ook internationale, met name van de WBF. Enige gelijkenis is daardoor geen toeval. Zo heeft de Spelersraad expliciet gekozen voor de WBF-manier van specifieke uitkomsten aangeven: niet per holding maar per uitkomstkaart, want dat sluit het best aan bij de behoeften van de leider.

Het ontwerp is echter niet afgeleid van een bestaande systeemkaart maar is van nul af aan opgezet.

pippin@home.nl

Wat ik mis:

Bij de achterzijde de kolommen kwetsbaar / niet kwetsbaar (kan in plaats van omschrijving) / 3e hands, vooral de SA wil nogal eens wisselen

 

rosalind_hengeveld

Een bieding met variabele betekenis, zoals een variabele 1SA-opening, kan van meer afhangen dan alleen kwetsbaar of niet kwetsbaar, en allerlei combinaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld een zwakke SA alleen niet kwetsbaar in eerste en tweede hand, of alleen niet kwetsbaar tegen kwetsbaar in eerste hand. Ik zie niet voor me hoe je alle denkbare mogelijkheden in het ontwerp van het model verwerkt. Daarentegen kun je deze informatie toch goed kwijt in de drie regels voor de 1SA-opening (en op het voorpaneel), bijvoorbeeld ‘1e/2e hand niet kwetsbaar 9–12, anders 15–17’.

pippin@home.nl

Als je een kolom toevoegt, kun je in kleine letters in het vak kw/nkw en 4 lege bolletjes plaatsen, dan heb je aardig wat mogelijkheden. Ik gaf de SA als voorbeeld. Ik zou er de voorkeur aan geven dat de sterkte van een SA of zwakke 2 niet in een propvol vak zou staan, zeker als mensen ze met de hand gaan invullen.

vb:

1e/3e hand niet kwetsbaar 0-8, anders 9-11 vierkaart schoppen met vijfkaart laag of 23+ SA of GF unbalanced

bovenstaande is minder goed leesbaar dan

zwak met vierkaart schoppen en vijfkaart laag of 23+ SA of GF unbalanced

en een kolom: 9-11 en een kolom: 0-8 met vinkjes bij 1e en 3e bolletje en kw doorgekruist

 

rosalind_hengeveld

[…] zeker als mensen ze met de hand gaan invullen.

Deze systeemkaart is uitdrukkelijk bedoeld om digitaal in te vullen.

Een met de hand beschreven systeemkaart moet uiteraard toegestaan blijven. Daarvoor heeft de NBB echter sinds jaar en dag wel adequate modellen, met name de ‘NBB-systeemkaart_groot.pdf’. Die dateert uit 1988, is nog redelijk bruikbaar, maar is niet of zeer lastig digitaal in te vullen. Wat ontbreekt is juist een gemakkelijk digitaal invulbare Nederlandstalige ‘grote’ systeemkaart.

anja

Ik vind het er wel "degelijk" uitzien maar dat kan ook komen omdat het er vertrouwd uitziet. Wat dat betreft ben ik het wel met Jan eens en vraag ik mij af wat dan de toegevoegde waarde is.

rosalind_hengeveld

De NBB stelt thans geen enkel digitaal invulbaar model van de ‘grote’ systeemkaart beschikbaar (zie hier). Alle beschikbare systeemkaarten zijn ofwel van het ‘kleine’ model, ofwel staan in PDF en zijn daardoor niet of zeer moeilijk digitaal in te vullen.

En internationale systeemkaarten, zoals van de WBF, luiden in het Engels (of in een andere vreemde taal), terwijl in Nederland systeemkaarten uiteraard in het Nederlands behoren te luiden, ook de vaste teksten.

Henku

Microsoft Word?  Dus ik moet een of andere microsoft licentie a 69.95 kopen om alleen even mijn systeemkaart in te vullen? Briljant idee.

rosalind_hengeveld

Van alle bestaande platforms is Microsoft Word het meest gangbaar. Ook zijn veel mensen er redelijk vertrouwd en een beetje handig mee.

Een platformonafhankelijke applicatie speciaal voor de systeemkaart ontwikkelen zou prohibitief duur worden en zou bovendien dreigen de eerste jaren vol bugs te zitten.

helenuh

Is het mogelijk om het met OpenOffice, LibreOffice of andere gratis software te bewerken? Deze kunnen in principe wel Microsoft documenten aan maar als de macros essentieel zijn gaat het waarschijnlijk niet goed.

rosalind_hengeveld

Er zijn slechts vier macro's, die dienen om de kleursymbolen in vier verschillende kleuren – dit laatste om ze goed onderscheidbaar te doen zijn – in te voegen. Dat kan echter ook op andere manieren (bijvoorbeeld kopiëren vanuit de biedingen onder ‘Opening’). En het gebruik van kleursymbolen wordt aangemoedigd maar is niet verplicht. De macro’s zijn dus niet essentieel.

Iets anders wat dreigt niet te werken – ook in een ouder Word-formaat zoals *.doc trouwens – zijn de klikbare checkboxes. Ook die zijn echter wel handig maar niet essentieel.

Voor de rest is het model bewust aanpasbaar en zo simpel mogelijk gehouden.

rosalind_hengeveld

Iemand van binnen de NBB (die hier anoniem wenst te blijven) wijst me erop dat de European Bridge League in zijn General Conditions of Contest (2015) expliciet een limitatieve opsomming geeft van toegestane platforms voor systeemkaarten, waaronder Microsoft Word:

11.4 Approved Convention Card Editors
System (Convention) Cards may be prepared using any of the following programs[:]
Microsoft Word or Microsoft Excel – templates for either of these programs can be found at : http://www.worldbridge.org/convention‐card‐editors.aspx

The WBF CCE or the Lee Edwards program may also be used, but players are advised that these may not work well on the latest computer software and they may find it preferable to use either Word or Excel.

ErikSl

Wat is de bedoeling? Dat iedereen deze verplicht gaat gebruiken? Hoe zit dat dan met bijvoorbeeld Mac gebruikers? Het lijkt mij dat je vastlegt wat er minimaal op een kaart moet staan. Dat je ook een te gebruiken voorbeeld levert is mooi. de lay-out van het voorbeeld is ook mooi. Je geeft in de reactie aan Jan ook aan dat het op de WBF kaart gebaseerd is. Is die dan ook toegestaan? Overigens vind ik de WBF kaart een crime om mee re werken.

In de helpteksten worden allemaal engelse kaartsymbolen gebruikt terwijl je in de hele opmaak alles tot in het uiterste in het Nederlands doet. Nemen die helpteksten nu ook ruimte in? Oftewel wordt dat op de geprinte versie een lege blanco plek? Kun je dan niet beter met opmerkingenvelden werken?

De kaart is bedoeld voor spelers die allemaal al wel weten wat het één en ander betekent. 'Kunstmatig' kan dus prima vervangen worden door 'Conv.' Scheelt weer een stuk in de kolombreedte. 'Negatief doublet tot en met' kan vervangen worden door 'Neg. dbl' Scheelt ook daar weer kolombreedte. Want je hebt die ruimte soms so hard nodig in de velden erachter.

Voor de openingen van 1KL t/m 2RU zijn drie regels vastegelegd. Ik zou die regels samenvoegen tot 1. Dan kun je waarschijnlijk zelfs 4 regels tekst kwijt en de kaart wordt er leesbaarder door. Nu de kaart leeg is valt het wel mee, maar als op elke regel iets staat gaan de vele horizontale rasterlijnen verwarrend werken.

Ik mis op het voorblad (rechterkolom) conventies en verdedigingen waarop de tegenstander bedacht moet zijn.

Dan ben ik wel zo even gauw door de eerste opvallende dingen heen

rosalind_hengeveld

Ik ben met je eens dat gebruik van dit model niet verplicht moet worden, maar dat de NBB het beter als faciliteit kan aanbieden. In de bestaande Instructie voor het invullen van de grote systeemkaart van de NBB (2009) staan al minimumeisen en staat ook al dat een ‘gelijkwaardig model’ is toegestaan, zelfs: “U kunt ook zelf op de PC een vergelijkbare versie ontwerpen”. Eventueel kan de NBB die instructie nog wat actualiseren.

De internationale – niet specifiek ‘Engelse’ – kaartsymbolen AKQJ10 staan ook op de speelkaarten van de NBB. Het model moedigt het gebruik daarvan aan, maar ik neem aan dat de NBB niet moeilijk doet als gebruikers toch AHVBT invullen (en ook niet over KRHS in plaats van ). Vergelijk het met de internationale symbolen voor eenheden, zoals h (van Latijn hora) voor ‘uur’.

Experimenten met opmerkingenvelden (‘Comment’) in plaats van verborgen (‘Hidden’) helpteksten bevielen niet. Normaliter – maar dat is een Word-optie – drukt verborgen tekst niet af.

De systeemkaart is gewoon een sjabloon voor een volledig aanpasbaar Word-document. Bijvoorbeeld het samenvoegen van cellen kun je als gebruiker naar believen zelf doen (cellen selecteren / rechtermuisklik / Merge Cells). In een eigen systeemkaart gebaseerd op het model, die als bètatest dient, heb ik dat ook gedaan. We kunnen echter niet op voorhand voorspellen welke cellen een specifieke gebruiker graag samengevoegd zou willen hebben en welke beter apart kunnen blijven.

Conventies en verdedigingen waarop de tegenstander bedacht moet zijn, kunnen een plaats vinden in de rubriek ‘Speciale antwoorden en competitieve biedingen’ onder de sectie ‘Biedingen waarop de tegenpartij bedacht moet zijn’ op het voorpaneel.

janvancleeff

Heeft de Spelersraad niet overwogen de systeemkaart helemaal af te schaffen? Daarmee zou hij voor het eerst in zijn bestaan met een echt revolutionair advies komen. Deze gedachte is minder dan raar dan het lijkt. Sinds jaar en dag is de klacht latent hoe slecht systeemkaarten worden ingevuld. Dat heeft niet zo zeer te maken met de lay-out of functionaliteit van het kreng, maar meer met onwetendheid en slordigheid van de gebruiker(s). Dus systeemkaarten lijken dan meer voor de bühne.

Als je waarde toekent aan active ethics kom je er wel uit. Neem nu bijvoorbeeld de Monaco Cavendish, die ik net achter de rug heb.Ondanks de zeer grote financiële belangen waren cc's not-done. Iedereen had ze wel op zak, maar niemand vroeg er naar. Dat nota bene waar de Multi wel was toegestaan (in tegenstelling tot vroeger jaren waar de Cavendish nog in Las Vegas was) en waar een paar als Bob Drijver-Gus Hansen een sterk afwijkend systeem hanteerden. Dat gaf geen problemen omdat de heren zelf actief tekst en uitleg gaven.

rosalind_hengeveld

De Spelersraad heeft de verplichting van systeemkaarten op zich niet ter discussie gesteld. ‘Revolutionair’ zou het afschaffen zeker zijn. Persoonlijk zie ik niet onmiddellijk dat het een goed idee zou zijn en ik zie er niet naar uit elke ronde een mondelinge litanie te moeten houden over wat en hoe mijn partner en ik zoal spelen (reden trouwens waarom de verplichting tot pre‑alerteren slecht wordt nageleefd). Maar ik sta open …

Overigens: als we alles wat puur uit onwetendheid of slordigheid van gebruikers slecht of helemaal niet gebeurt, maar gaan afschaffen, dan zijn we nog wel even bezig met afschaffen.

helenuh

Ik vind het heel goed. 

Alleen een ding heb ik een beetje twijfel over: de onderscheid tussen middenkart en laagste kaart bij het uitkomen.

Middenkaart is dus alles wat niet het laagste kaart is, dus 4e van Hxxxx als je 2/4 speelt, tweede van xxx of xxxx als je tweede van een slechte kleur speelt, en hoogste van doubleton? Voor mij lijkt de 3 van K9632 niet een "middenkaart". 

Maar goed, ik weet niet zo snel of er een duidelijker benoeming is, dus misschien is het het beste om het "middenkaart" te nomen.

 

 

rosalind_hengeveld

‘Middenkaart’ is inderdaad elke kaart lager dan de negen (doorgaans) en hoger dan de laagste; dat kan dus variëren van K9632 tot 97632 (als je zo speelt). Door middel van onderstreping of ‘S’ kun je aangeven welke kaart je precies uitkomt (zie ook helptekst). Ik weet ook geen betere term; ‘Hoge nummerkaart’ zou goed de lading dekken maar is te lang. Internationale kaarten hebben (verbatim) ‘Hi‑X’ voor onze ‘middenkaart’ en ‘Lo‑X’ voor onze ‘laagste kaart’. Ik vraag me echter af of ‘Hoge x’ in Nederland beter zou worden begrepen en eerlijk gezegd vind ik het ook geen gezicht.

EdwinMaes

Hallo,

Ik heb deze systeemkaart zelf in word gemaakt en voor iedereen beschikbaar.
Voordeel dat deze aanpasbaar is voor iedereen.

Mocht je deze willen, mail dan naar info@bestekoopbeachflags.nl dan stuur ik je deze toe.

Groet Edwin

rosalind_hengeveld

Inmiddels heeft de Spelersraad over de systeemkaart vergaderd en de NBB geadviseerd de kaart officieel beschikbaar te stellen, met enkele kleine wijzigingen ten opzichte van bovenstaand concept. Het ligt nu voor goedkeuring bij de Weko en voor overeenstemming met de huisstijl bij Marketing & Communicatie. Als het goed is komt de kaart begin volgend jaar algemeen beschikbaar.

De door Edwin (zie boven) in Word gemaakte kaart staat daar los van.

Go to top