Alerteren afschaffen of beperken?

Alerteren afschaffen of beperken?

10 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
rosalind_hengeveld
Alerteren afschaffen of beperken?

In de onlangs verschenen WekoWijzer 130 (te downloaden achter wachtwoord) staat een intrigerend artikel van Jan Willem van Nunen, getiteld ‘Alerteren afschaffen?’ Daarin noemt de auteur een reeks nadelen van de uit haar krachten gegroeide en in haar jongste versie nogal vage alerteerregeling, die volgens hem soms leidt tot ‘een grimmige stemming aan tafel’. Hij gaat zelfs zo ver dat hij voorstelt het alerteren af te schaffen. Het artikel wordt gevolgd door reacties van Ad Cosijn namens de Weko en van Rob Stravers, redacteur van het wedstrijdleidersperiodiek Arbitrair. In het voorwoord van de WekoWijzer roept redacteur Ad Cosijn op te reageren aan het e‑mailadres wekowijzer@bridge.nl.

Wij van IMP hebben over dit onderwerp een mening van het type ‘breek me de bek niet open’, maar zijn eerst benieuwd naar jouw mening: moeten we in Nederland het alerteren beperken of zelfs helemaal afschaffen?

janvancleeff

Alerteren of niet alerteren? Dat is een makkelijke vraag die lastig te beantwoorden is. Elk voordeel heeft zijn nadeel zei ooit iemand eens. Dat geldt bij (niet)alerteren in versterkte mate. Nou heb ik niet bij de padvinderij gezeten, maar waar ik in ieder geval een voorstander van ben is 'active ethics'. Zodra je ook maar het geringste vermoeden hebt dat je tegenstander iets niet weet wat je partner en jij wel weten, moet je alerteren. Met andere woorden stel je roomser op dan de paus. Met een dergelijke goede wil heb je in ieder geval de grimmige sfeer van tafel. Hoewel, das wel spannend.

helenuh

"maar het geringste vermoeden hebt dat je tegenstander iets niet weet wat je partner en jij wel weten"

Het probleem hiermee is dat je dan zo ongeveer alles kan alerteren. De tegenstanders weten niet precies welke 2425-handen we wel of niet 1SA openen. 1SA dus alerteren. Of we met 4-4 laag 1kl of 1ru openen. Die dus ook alerteren. Als maat verzuimd een volgbod te geven weten ze niet of hij wel of niet met een 8-punter met een slechte vijfkaart hoog gevolgd zou hebben. De pas van partner dus alerteren.

Ik vind het net makkelijk. Een volledige lijst van alerter-vrije afspraken is natuurlijk niet realistisch. Een technocratische regel zoals "nooit natuurlijke biedingen alerteren" heeft wat, maar ik zou toch graag willen alerteren als we iets heel geks (maar wel natuurlijk) spelen, bijvoorbeeld niet-forcing bijbod in een nieuwe kleur bij antwordende hand, of sterke 3-openingen. Hoe dan ook, de alerterplicht afschaffen lijkt me een heel slecht idee. In de praktijk werkt het alerteren meestal aardig, ongeaagd welke alerterstelsel van teopassing is.

janvancleeff

In mijn praktijk valt het reuze mee: 'dat vrijwel alles alerteren'. Aan de andere kant, het heeft wel iets intimiderends als je een paar als Rodwell-Meckstroth bij zo'n beetje elk bod driftig ziet alerteren en papiertjes ziet volkrabbelen. Hoe dan ook, je zult uit moeten gaan van de goede wil, bij de meeste spelers gelukkig nog altijd aanwezig.

Jan Willem van Nunen

Ik geloof best dat er gealerteerd wordt met de beste bedoelingen, namelijk volledige openheid geven over de afspraken die partners hebben. Maar... de essentie van mijn verhaal is dat het aleteren vooral in het voordeel is van de alerterende partij: het zegt vooral aan partner: let op je hebt een bieding gedaan waarover wij speciale afspraken hebben gemaakt. Omdat conventies allemaal met elkaar samenhangen en die samenhang vooral bekent is bij de eigen partner, heeft vooral de alerterende partij voordeel van het alert.

Ik heb deze discussie vooral aangezwengeld om de bridgers uit te dagen om een creatief alternatief voor het alerteren te zoeken. 

ErikSl

Er is een nogal vreemd uitgangspunt in deze discussie, namelijk dat de meeste spelers slecht hun afspraken onthouden en het alertkaartje gebruiken om elkaar bij de les te houden. Dat vind ik nogal aanmatigend. In 99% van de gevallen is er niets aan de hand en worden tegenstanders netjes geïnformeerd. Gaan we nu een in meerderheid prima functionerend systeem afschaffen omdat er wel eens wat mis gaat?

Laat ik eens kort meegaan met het idee om de alerteerregels af te schaffen. Stel je voor het volgende biedverloop: 1KL - 1HA - 1NT en er is geen alerteerplicht. De tegenstanders beginnen nu met hun onderzoek. Is 1KL echt? Wat betekent het dan? Wat betekent 1HA? Hoe sterk is nu 1NT? Zegt 1NT iets over de verdeling of zijn daar nog afwijkingen op mogelijk? Je kunt nergens meer vanuit gaan en moet alles minitieus onderzoeken. Want laten we wel zijn, een volledige en fraai ingevulde systeemkaart heb je ook niet zomaar gelezen. En je hebt maar een half uur voor die 4 spelletjes. Dat gaat niet werken. Dan nog het volgende te overwegen: Hoe ver gevorderd moet je als bridger zijn, om over het biedverloop al die vragen te kunnen bedenken? En hoeveel ongeoorloofde informatie kan de vragende partij tijdens deze inquisitie over tafel laten gaan? De kans dat er door het alerteren OI over tafel gaat is toch vele malen kleiner. Als je het alerteren afschaft dan kunnen de spelers eenvoudig met heel veel afspraken wegkomen waar de tegenstanders het bestaan niet eens van vermoeden.

De uitspraak dat de alerterende partij voordeel heeft onderschrijf ik dan ook niet. Waar naar mijn idee de schoen wringt is dat stuntende paren, die systeemfouten maken, er te vaak mee weg komen. Een verkeerd bod doen is niet strafbaar, verkeerde uitleg wel. Alleen in het eerste geval is er een voordeel aan de alerteerregel. Het zou fijn zijn als elke systeemfout bestraft zou worden, maar dat lijkt me tamelijk onhaalbaar.

De meeste bridgers zijn nette en sportieve spelers en sommige hebben nu eenmaal meer affiniteit met conventies dan anderen. Laat ze lekker spelen ÉN alerteren.

helenuh

Als je niet wilt dat de tegenstanders alerteren, kan je ze verbieden om te alerteren. Dat mag. Maar het heeft alleen maar zin als je denkt dat je het systeem van de tegenstanders beter kent dan zij het zelf kennen. Want anders moet je toch af en toe vragen wat een bod betekent, en dan gaat er OI over het tafel niet alleen door het uitleg maar ook door het vraag zelf.

Je kunt ook met schermen spelen. Dat lost een heleboel OI problemen op. Het aan het alerteren verbonden OI is daar maar een heel klein gedeeltje van.

Bas Lodder

Er gaapt wel een kloof tussen de toernooispeler (I) en de clubspeler in de B/C-lijn (II). Bij kroegendrives moet ik altijd even inschatten of de OI van een gehaaide vorm van type I (arbiter halen en aan de hoogste boom) of van een argeloze vorm van type II (geen melding maken, gezellig mijn punten ophalen) komt. Voor diegenen die in een ivoren toren zitten: ik maak het elke keer weer mee dat rode kaartjes op de tafel geknald (straf) of gelegd (info) worden, dat de dummy alvast een kaart vastpakt, dat iemand zijn overpeinzingen tijdens het bieden met ons deelt (minimale invite: 3H komt op tafel met een "nou ja (zucht)", maximale invite: 3H komt vlot op tafel met een gretige blik naar partner), of dat een 20-jarig partnership doodleuk uitlegt dat ze geen afspraken over de start hebben.

Ik neem aan dat de alerteerdiscussie zoals gewoonlijk indachtig de toernooispeler (maar dan die zonder schermen) wordt gevoerd en dan lijkt me dat alerteren nog steeds meer oplevert dan het kost. Dat gezegd, ik zou graag voor volgende aanpassingen willen pleiten:

  • Natuurlijke biedingen die geen aanwijzingen bevatten over distributie in overige kleuren, met uitzondering van volgens afspraak subminimale openingen: nooit alerteren
  • Alleen STRAF(re)doubletten alerteren
Jan Willem van Nunen

Nogmaals, mijn voorstel om het alerteren af te schaffen betreft alleen het spelen zonder schermen. Alternatieven voor het alerteren hoor ik graag. Uiteraard is het van belang dat de tegenstanders optimaal geïnformeerd worden over uw afspraken, maar op mijn betoog dat het alerteren vaker leidt tot OI voor de al, dan niet alerterende partij, wil ik graag contructieve reacties krijgen. Wie verzint er een beter alternatief voor de huidige aleterteerregeling bij het bieden zonder schermen?

Zou het denkbaar zijn om naast de biddingbox een conventiebox te introduceren. Het idee is dan, dat de speler die een bod uitbrengt aan zijn linker buur, een convetiekaart overhandigt. De partner doet dat ook aan zijn linker buur. Het voordeel hiervan is dat de biedende partners elkaars uitleg niet horen. Wie denkt hierover met mij na?

Valk

Voorstel:

Pre-alerteren lijkt mij een nuttige zaak, maar het moet toegestaan zijn dat te doen door te wijzen naar een lijstje op de systeemkaart. Overwogen kan worden om het aantal pre-alerteerbare items tot bijvoorbeeld 3 te beperken, eventueel afhankelijk van de klasse. waarbij er 2 uit een periodiek bij te werken standaardlijst gekozen moet worden.

Daar er van uit mag worden gegaan dat er na een kunstmatig bod over het algemeen kunstmatige antwoorden kunnen worden gegeven stel ik voor dat door elke partij in een biedverloop nog slechts één keer gealerteerd hoeft te worden, en wel bij de eerste keer dat:

  • een bod in een nieuwe kleur op minder dan een 3 kaart (opening of volgbod op 1-niveau) of een 4 kaart (overige situaties) in die kleur gedaan kan worden (uitgezonderd het 2K bod op 1 en 2 SA, dan dient gealerteerd te worden als dit wel klavers beloofd). Biedingen die bij uitzondering op een 3 kaart gedaan worden, maar waarbij partner er in de eerste plaats van uitgaat dat het een echt bod is hoeven niet gealerteerd. of
  • Indien een NT bod een andere betekenis heeft dan het willen spelen van NT, dan wel als singletons of renonces mogelijk zijn (uitgezonderd het 1SA antwoord op 1H en 1S indien dit geen bijzondere conventionele betekenis heeft) of
  • Als een openingsbod op 1 niveau systematisch op minder dan 11 punten kan worden gedaan of
  • Een bod naast de aangeboden kleur informatie over de overige kleuren bevat

Een extra alert kan nodig zijn indien een doublet of redoublet specifieke informatie over de verdeling geeft (dus niet een negatief doublet wel een supportdoublet) of om een specifieke actie vraagt (uitkomst 1e kleur dummy, schoppen,….)

Go to top