Biedprobleem: een kwestie van stijl

Biedprobleem: een kwestie van stijl

7 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
rosalind_hengeveld
Biedprobleem: een kwestie van stijl

Veel biedbeslissingen komen neer op een kwestie van stijl. Hoeveel ruiten bied je met een hand als deze bijvoorbeeld. Je speelt overigens zwakke sprongvolgbiedingen.

Zie nu de post mortem.

jan_van_cleeff

4R. Ik heb een rare hand, vandaar dit rare bod. 

Michiel Mons

4R vind ik een mooi bod. Je bent kwetsbaar tegen niet en je maat weet dat je niet helemaal gek bent. Hij mag daarna dus beslissen of we een manche in een major tegenspelen, al dan niet gedubbeld, of dat we misschien zelfs wel 5R moeten spelen.

Maar als de tegenpartij dubbel zegt op 4R en je gaat voor 800, vraagt je maat natuurlijk of je helemaal gek geworden bent.

Hopje

4D, zij hebben zeker een M fit en hebben geen kans meer om het goed uit te zoeken, als maat 5D bied zullen we vaak 1 down gaan tegen hun 4M

Cor Lof

2D

Om eventueel later nog klaver te kunnen bieden, daarom begin ik laag.

Ik ben er nog niet van overtuigd dat de hand aan hun ligt en misschien hebben we wel een dijk van een klaverfit.

PaulBvD

2Ru. Met dezelfde argumentatie als Cor: dezehand heeft veel potentie! Rustig opbouwen daarom. Eerst de ruiten, dan de klaveren, en zo mogelijk/nodig dan nog eens de ruiten benadrukken.

rosalind_hengeveld

Post Mortem

We zoeken de problemen er niet op uit, maar het is weer eens niets hoogs voor wie dan ook:

In de praktijk van een clubavond ging 3♠ twee down. In NZ komt 4 nog net binnen. Als zuid dat echter meteen biedt, moet noord wel de beheersing opbrengen geen 4 te proberen, want dat gaat twee down. Het 3 uit de praktijk doet bij deze kwetsbaarheid zinnig aan op de zuidhand met drie vrouwen zonder aas. Dat een sprongvolgbod ‘zwak’ is, wil nog niet zeggen dat het altijd uitgesproken zwak is. Juist een preëmptief bod dat wat sterker is dan de tegenpartij geneigd is te verwachten, kan haar op het verkeerde been zetten. Met open kaarten had noord beter op 3 kunnen passen, maar dat was met dichte kaarten net té veel beheersing gevraagd. Zuidspelers die ‘meteen lekker preëmptief’ 5 volgden, bezuurden dat, evenals noords die 4 meenden te moeten proberen en OW die zich niet uit 4♠ wilden laten kletsen.

De moraal

Winnende stijl is preëmptief bieden op precies het juiste niveau.

Go to top