De rekkelijken en de preciezen

De rekkelijken en de preciezen

8 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
rosalind_hengeveld
De rekkelijken en de preciezen

Op zijn blog ‘Bridgenieuws’ roert Kees Tammens een interessante kwestie aan. In een artikel ‘Hachelijke speelsituaties bij bridge’ bespreekt hij het volgende spel:

We citeren uit het artikel:

Uitkomst 3, K en A. ♠Q voor ♠A en west neemt Q mee, waarop oost na enig gepluk met 2 bekent. West klaveren na en één down. Tja, het is niet eenvoudig hier antwoord op te geven. Natuurlijk kan oost beter a tempo 2 bijspelen en de opmerking van de briefschrijver begrijp ik: door de aarzeling van oost was 2 een duidelijke Lavinthal. Lastig, niet tegen te houden en ik denk dat we met deze onvolkomenheid bij bridge moeten leren leven.

Tja, moeten we inderdaad met dit soort ‘onvolkomenheden’ bij bridge leren leven? Of moeten we zoiets veroordelen als ‘onvoldoende ethisch’ en spelers verbieden even na te denken over een signaal?

Er valt van alles over te zeggen. Om te beginnen is iedereen het erover eens dat je het als speler niet kunt maken met alleen lage kaarten lang na te denken; de vraag is of luttele seconden nadenken ‘niet tegen te houden’ is en we daar zodoende mee moeten leren leven.

Voorts is het, met of zonder ‘enig gepluk’, niet duidelijk wat 2 betekent: verdeling is ook heel denkbaar (laag voor oorspronkelijk even of huidig oneven aantal). Wellicht vroeg oost zich alleen maar af wat voor signaal hier van toepassing is en hoe ze dat precies spelen, met name als OW geen vast paar vormen of als oost met andere partners anders speelt. Niet iedereen is een pijlsnelle denker en kan het bedenken in een fractie van een seconde. En wie heeft er nooit een contract weggegeven door a tempo bij te spelen – maar de verkeerde kaart?

Technisch is het tegenspel redelijk op te lossen met Lavinthal in troefkleur1, dus door dan in slag twee ♠4 bij te spelen (hoewel dat ook van ♠43 zou kunnen zijn). Daarbij dreigt echter hetzelfde euvel: dat oost zich even moet realiseren welk signaal van toepassing is en wat hij dan wil signaleren, zodat ook zijn ♠4 ‘na enig gepluk’ op tafel belandt. Voordeel is wel dat er dan geen discussie is over wat die kaart betekent en het gepluk niet meer en dus ongeoorloofde informatie overbrengt dan a tempo bijspelen.

Onder topspelers zijn de meningen verdeeld. Er zijn de rekkelijken, die het evenals Tammens als niet tegen te houden en mee te leren leven beschouwen, en de preciezen, die elk nadenken over een signaal willen veroordelen.

Wat vinden de lezers van IMP en het IMP-webforum?

1Zie: Jansma, Jan, ‘Paren, een vak apart (3) – Stop met bekennen, start met signaleren’, in IMP, februari 2015, pagina 18–19.

Staff

Je zult nooit waterdichte regelgeving kunnen ontwikkelen en implementeren die conclusies uit nadenken (of juist het ontbreken er van) zuiver kunnen bestraffen. Het zal dus hooguit door een arbiter of protestcommissie pragmatisch bekeken kunnen worden. Om vals spel te kunnen aantonen heb je nu eenmaal veel voorbeeldspellen nodig (komt dit vaker voor, en wat is precies het patroon?). Zolang we dat niet hebben hou ik niet van een inquisitie die iedere nodige of onnodige denkpauze gevolgd door een juist vervolg onder de loep neemt en zonder voldoende bewijslast bestraft.

HiramHolliday

Plukken lijkt me uit den boze, is bij biddingboxen ook niet toegestaan. Als een speler moet nadenken over zijn signaal betekent niet dat het signaal dat volgt daarom onethisch is. Wellicht altijd een denkpauze in acht nemen voor het spelen?

Loek Fresen

Het zou niet moeten mogen, maar ik ken maar 2 spelers, die elke kaart in het tegenspel in hetzelfde tempo bijspeelden. Herman Filarski en Hans Kreyns. Hans was ook in staat om na een langzame Ha2 als straf Ruiten na te spelen.

Persoonlijk zou ik vlot de 2 bijspelen, maar of dat 100% Lavinthal is .... ??

 

Bas van der Hoek

 

Op dit spel zal een goede West altijd klaver naspelen. Door het voorspelen van schoppen vrouw weet je dat partner 2 of 3 schoppens heeft (met een zevenkaart had de leider wel de boer naar de heer gespeeld in de hoop dat Ax gedoken wordt). Dus partner heeft laag-hoog in troef gespeeld (behalve bij precies 43-doubleton). Verder zie je dat partner vier hartens moet hebben. Partner had dus zowel in schoppen als in harten keus en heeft twee keer de laagste gespeeld. Zelfs als je als paar alleen in zeer opgelegde gevallen Lavinthal speelt is klaver aangewezen omdat je echt precies een 50/50 gok hebt welke minor na te spelen, en een vage aanwijzing is beter dan niks.

Een langzame harten twee geeft met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de suggestie dat het Lavinthal is (en niet distributie of zomaar at random bijspelen), en ik zou als leider me nog steeds behoorlijk bekocht voelen. Maar in dit geval behoort West ook tot het juiste naspel te komen als die twee snel wordt bijgespeeld. 

 

Kees Schaafsma

Plukken is niet ok. Nadenken natuurlijk wel, maar Oost ziet het probleem al in slag 1 en kan dan de tijd nemen om na te denken. Het motto wordt laag.

2 zetten vooruitdenken hoeft niet zo moeilijk te zijn.

Tenslotte denkt de leider in slag 1 ook na over een speelplan en er is geen reden denkbaar waarom je (hier) Oost in slag 1 geen denkpauze gunt voor een tegenspelplan.

Martin de Haas

Ik ben al jaren voorstander van het verplicht enige tijd nadenken in dit soort situaties. Zelf wacht ik altijd minimaal 10 seconden. Pas als ik duidelijk langer denk is daar blijkbaar een reden voor. Dit is mijns inziens alleen een probleem als het signaal zwakgedefinieerd is of als ik ook kort zou kunnen zijn. Als het signaal zwakgedefinieerd is kan je (er van uitgaande dat je ethisch wilt spelen) net zo goed de kaart na 10 seconden neerleggen omdat hij van langer nadenken toch niet beter van gedefinieerd wordt. Met kleuren die ook kort zouden kunnen zijn blijft het lastig en dan hoop ik maar dat me een te lange denkpauze vergeven wordt maar neem het de tegenpartij niet kwalijk als ze dat niet doen (hoop ik).

Lothar

Ten eerste: is oost misschien een speler die eigenlijk altijd wat loopt te plukken? Dat is van belang voor het duiden van eventueel ongeoorloofde informatie. Ik heb een partner gehad die eigenlijk altijd nadacht en plukte, onafhankelijk van wat hij in zijn handen had. Dan blijft dat een onhebbelijke gewoonte, maar dan is er zeker geen reden om in te grijpen.

Iets anders, waar ik anderen niet over hoor. Als onzuivere (en snel denkende) oostspeler zou ik in dit geval als een speer die hartentwee bijspelen: ik wil niet een beetje klaveren, ik wil extreem klaveren na! Dat moet maar meteen duidelijk zijn. Ik zou juist denken dat een "zucht, steun, pluk, hmmm, hartentwee dan maar" ook juist kan duiden op een holding, waarbij oost er helemaal niet zo zeker van is dat hij wel klaveren moet signaleren, zoals bijvoorbeeld iets als AT9x.

Als het snelle bijspelen van klaverentwee, én het langzame bijspelen van diezelfde kaart beide kan worden geïnterpreteerd als een diepe levenswens om klaveren na te krijgen, dan is het waarschijnlijk zo dat die twee op zich meer zegt dan het tempo waarin die gespeeld wordt.

Go to top