Bridgerubriek weer onder vuur

Bridgerubriek weer onder vuur

Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant (Twitter)
Amsterdam, 17 januari 2018. Nieuwsblad de Volkskrant gaat zijn wekelijkse bridgerubriek afschaffen; die verschijnt 24 februari voor het laatst. De auteur van de rubriek, Kees Tammens, laat dit weten op zijn blog Bridgenieuws en stelt dat hoofdredacteur Philippe Remarque het hem persoonlijk heeft medegedeeld. Ook de andere denksportrubrieken, schaken en dammen, hangt hetzelfde lot boven het hoofd (zie Schaaksite). Vier jaar geleden was de Volkskrant ook al van plan zijn wekelijkse bridgerubriek af te schaffen, evenals de damrubriek (schaken mocht blijven). Acties van vele verontwaardigde bridgers en dammers hebben dat toen weten tegen te houden (zie ook ons artikel van 30 april 2015 en het artikel van de toenmalige ombudsvrouw van de Volkskrant). Ook in andere media in binnen- en buitenland liggen denksportrubrieken onder vuur; volgens sommigen zijn die ‘uit de tijd’, anderen zijn het daar volstrekt niet mee eens.

Go to top