Wat betekent het tweede doublet?

Wat betekent het tweede doublet?

15 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
rosalind_hengeveld
Wat betekent het tweede doublet?

aangedragen door Jan Jansma

De 2♣-opening als ‘zwak met beide hoge kleuren of iets sterks’ is controversieel en in de top niet populair (geen enkel kernploegpaar speel het). Deze opening kan namelijk ruïneus uitpakken met een grote forcing op een onevenwichtige hand met een hoge kleur, doordat die dan pas op driehoogte kan worden getoond (2♣‑2‑2/♠ tonen de zwakke variant). Het is echter wel een lastige opening om tegen te spelen. Neem nu de volgende alledaagse situatie:

  1. Wat betekent noords doublet, wat voor soort kaart verwacht je?
  2. Wat betekenen al je mogelijke biedingen, welke zijn forcing?
  3. Wat bied je nu?

Zie nu de post mortem.

helenuh

Dit moet een soort cooperatief doublet zijn, iets als 33(43). Met meer offensieve distributie dan dat had ie iets kunnen bieden, hoewel ik niet zeker weet of 2SA voor de lage kleuren zo handig is hier.

Ik denk dat 2SA nu natuurlijk en forcing is, en 3kl nonforcing. Ik bied 2Sch. Dat moet in ieder geval forcing zijn, ik hoop dat maat het opvat als een poging voor 3SA met iets in schoppens. Als ik dat niet had en ook niet op het doublet kon passen, had ik 3laag kunnen bieden met een minimum en anders 3He.

jan_van_cleeff

A. Omdat de tegenparij tegenwoordig steeds eerder in de bieding komt, bijvoorbeeld met allerlei zwakke openingsvarianten, is het handig om een algemene afspraak te hebben in onduidelijke situaties zoals hier. Ik vind de afspraak dat het eerste doublet door noord (en door zuid) take-out handig als uitgangspunt.
B. In het kader van A. zou ik dan daarna 2S toch als echt beschouwen en 2SA als pick-a-minor.
C. 3S. Schoppenstop, mf.

 

Cor Lof

Misschien dat het er ook van afhangt wat je biedingen 2X in tweede positie betekenen wat betreft je reactie in je tweede biedbeurt.
Het doublet in de 4e hand is cooperatief, punten, zonder duidelijke richting.
Ik zou met de gegeven hand nu 3H bieden, dat vraagt om een stop.
Weliswaar heeft de openaar beide majors aangeboden maar een zwakke hand. Voorlopig is er 1 kleur overeen gekomen.
Het zou anders liggen als openaar 1S geopend had en later 2H had geboden.
Dan zou ik zeggen dat je bod een stop belooft.
Je hoeft nu nu om de schoppens minder druk te maken, temeer omdat 2H een duidelijke voorkeur aangeeft. Ik neem aan dat 2D maat zou laten kiezen.

jan_van_cleeff

Goed punt van Cor: wat vraagt nu eigenlijk om een stop hier: een harten- of een schoppenbod? Ik denk dat ook hier weer om het makkelijk te houden het algemene principe toegepast kan worden van als zij twee kleuren bieden, dat dan een bod in een van die kleuren een stop belooft. 

Martin Phaff

Ik wil wel graag van de buren weten wat die vrijwillige 2ha van west betekent.

jan_van_cleeff

simpele voorkeur, toch?

rosalind_hengeveld

Wat die 2 van west betekent, zal ook afhangen van wat in plaats daarvan pas zou zijn: als dat betekent, niet dat hij ‘niets te melden’ heeft, maar dat hij 2♣ gedoubleerd wil spelen, dan zal hij zonder lange klaveren iets moeten bieden en is 2 dus niet echt ‘vrijwillig’.

Martin Phaff

Dat is dus van belang om te weten. Wat betekent pas, wat betekent 2ha en wat betekent 3ha?

rosalind_hengeveld

3 zou ongetwijfeld preëmptief zijn met hartenlengte, typisch een vijfkaart; iets anders is nauwelijks denkbaar. Van 2 is alleen bekend dat het ‘voorkeur’ toont (noot 2 bij het biedverloop). Wat pas van west zou hebben betekend, is niet bekend, is waarschijnlijk aan tafel niet gevraagd. Dat heb je weleens met een biedprobleem uit de praktijk.

slimpie69

ik weet niet wat die gasten allemaal aan het vogelen zijn maar ik bied gewoon 3!H

vragen om een stop voor 3 SA

rhelle

Ik speel dit als volgt, en het biedverloop lijkt dit te weerspiegelen: het eerste doublet geeft waardes aan, iets van een sterke sans. Daarna kan je de conversie simpelweg vergelijken met: 1Sa - (2Ha) - doublet - (pas). In dat geval ligt het interpreteren van het doublet aan wat de afspraken zijn over volgbiedingen van de tegenpartij. De meeste mensen spelen dit als take-out; zo zou ik dit doublet opvatten. Daarna gaat het verder als beschreven; normaal is Lebensohl of Rubensohl, maar je hebt je kaart al aardig omschreven, dus 3Kl lijkt normaal. Biedt de maat 3Ha (stop, dan bied je nu 3Sa.

jan_van_cleeff

Rob. Als ik 2SA volg heb ik iets als 16-18 met stops in beide hoge kleuren. Doublet is 13+ balanced (net zoals tegen de multi).Nu ik 16 heb zonder beide stops begin ik ook met doublet en doe ik daarna nog een extra zetje, indien mogelijk.

ErikSl

A: Punten. 9-11 verdeelde hand, alles is nog mogelijk. Zeker niet kort in harten. Dan had maat een bod gehad.

B: 2NT moet nu minors zijn omdat je het ,met een minimale hand met dekking in beide hoge kleuren, maar down moet spelen want er is geen kwetsbare manche te maken (zie pas)
Als de tegenpartij 2 kleuren getoond heeft, bied ik met mijn maat stops i.p.v. ernaar te vragen. Zeker tegen de zwakke majors opening. Een hoge kleurencontract sluit ik nog niet uit. Je weet precies  hoe je de troefkleur moet aanpakken wanneer blijkt dat we een hoge-kleurenfit hebben.
2♠ is 14+, echt en belooft degelijke waarden in die kleur.
3 is 14+, echt en belooft degelijke waarden in die kleur.
3/ is een vijfkaart en 18+
3NT is 15 (vooruit, mooie 14 mag ook) of 19-21 met een verdeelde hand en beide stops
Pas is non of the above. Het moet maar down. Soms heb je nu eenmaal handen waartegen de preëmpt goed werkt.

Overigens zou ik met deze hand 2NT gevolgd hebben. Ik heb daar de afspraak over dat het een goede dekking belooft in minimaal 1 kleur. Als maat na 2NT verder wil, dan zoeken we daarna wel uit of we beide kleuren gedekt hebben. Daarom zijn 2 en 3 eigenlijk enigszins ongebalanceerde handen als je 16-18 hebt. Vast allemaal niet zaligmakend, maar niet al te ingewikkeld en we kunnen er goed mee uit de voeten.

C: 2♠ , conform bovenstaande. Kwets tegen niet is passen veel te gevaarlijk. We gaan op zoek naar de juiste manche.

rosalind_hengeveld

Post mortem

Het spel is afkomstig van een clubcompetitie op ’t Onstein. Het was vrijwel niets voor wie dan ook. Ondanks 24 punten samen maken NZ niet meer dan een lage deelscore. Eenmaal werd 2 gedoubleerd gespeeld, voor één down. Voor beide partijen is elke plusscore een plusje in de butler waard. De spelverdeling:

Maar nu vraag in de titel: wat betekent het tweede doublet? Om met het eerste doublet, dat van zuid, te beginnen: dat wordt algemeen gespeeld als ‘algemene kracht’ met meestal belangstelling om de tegenpartij de doubleren als zij geen goede fit vindt. Roy Hughes heeft voor zo’n doublet – van een bod in een speelsoort waarin de bieder geen contract voorstelt – de term train-the-guns gelanceerd.1 Het lijkt dan voor de hand te liggen elk volgend doublet, zoals hier dat van noord, te spelen als puur straf. Velen spelen dat ook zo.

Niettemin wijzen recente ontwikkelingen in de biedtheorie in een andere richting, namelijk dat in een situatie van train-the-guns negatieve vervolgdoubletten toch handiger zijn. In het boek Victorie in Veldhoven van Jan van Cleeff en Onno Eskes vinden we een mooi voorbeeld van hoe een ouder (voormalig) wereldtoppaar zich door een jongere generatie in het pak laat naaien, en hoe moderne negatieve doubletten dat hadden kunnen oplossen:2

Er is in het laatste decennium flink nagedacht over en geëxperimenteerd met dit soort ‘we gaan ze grijpen tenzij ...’ biedverlopen. De wereldtop is overgeschakeld op informatiedoubletten na een initieel strafdoublet op 1SA. Als je de tegenstanders op tweeniveau moet arresteren, dan lukt dat meestal wel, of je nu informatie‑ of strafdoubletten speelt. Maar als je hen niet profijtelijk voor straf kunt doubleren, dan bied je met informatiedoubletten veel makkelijker naar het juiste eindcontract. Hier kon Stansby nooit zijn negen punten vertellen, omdat een dubbel puur straf geweest zou zijn. Martel had al tweemaal lawaai gemaakt en kon na 2 geen passend bod meer vinden.

Zowel de moderne (negatief) als de klassieke (straf) school van vervolgdoubletten na train-the-guns maken tenminste een duidelijke keuze en vermijden vaagheden als ‘optioneel’, ‘coöperatief’ en dergelijke, die voornamelijk tot effect hebben de schuld voor een onverhoopte ramp op het spel naar de overkant te transfereren.

Uit de spelverdeling van het probleemspel blijkt niet duidelijk van welke school noord met zijn doublet is. Een puur strafdoublet op de noordhand doet doodgriezelig aan. Met deze zuidhand zal 2 wel down sukkelen, maar met een iets zwakkere (en nog steeds een doublet) wordt het zo maar gemaakt. Wel heeft zuid tegenover een strafdoublet een oplegde pas. Voor een negatief doublet ziet de noordhand ook niet aanlokkelijk uit. Zuid zal er zeker uitlopen en met minstens een heer overwaarde waarschijnlijk naar iets wat tot een minscore leidt (in de praktijk eindigde het in 4♠ twee down). Het best gaat het nog als noord past in plaats van doubleert. Zuid zal dan opnieuw (negatief) doubleren en nu kan noord met een gerust hart passen. Dat noord echter op 2 geen directe pas op kon brengen, doet invoelbaar aan.

De moraal

Als je aan de wereldtop wilt blijven, ga dan met je tijd mee.

1Hughes, Roy, Building a Bidding System, Master Point Press, 2005 (ISBN 1-897106-02-5), pagina 103.
2Cleeff , Jan van en Eskes, Onno, Victorie in Veldhoven, ProBridge, 2011 (ISBN 978-90-74929-00-4), pagina 61.

Go to top