Biedprobleem: als de plicht roept

Biedprobleem: als de plicht roept

23 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
rosalind_hengeveld
Biedprobleem: als de plicht roept

In 1957 maakte de bridgewereld kennis met het negatief doublet. Dat heeft sindsdien algemeen ingang gevonden en steeds meer uitbreiding, zozeer zelfs dat in juni 2006 in het blad Bridge van de NBB een artikel stond getiteld ‘Het strafdoublet is bijna uitgestorven’. Uitvloeisel van het negatief doublet op een volgbod is het zogenoemde heropeningsdoublet. Hoe gaan we heden ten dage daarmee om?

 

Zie nu de post mortem.

jan_van_cleeff

Niet eens met pas, omdat je achter de feiten aan gaat lopen, zoals nu ook blijkt. Ik zou meteen een doublet hebben gegeven als zuid. Na te verwachten hartenbiedingen van partner corrigeer ik naar schoppen, geen ramp met honneur-dubbel en wat punten. Maar goed, nu ik in eerste instantie heb gepast bied ik maar het praktische 2S. Maat heeft zomaar een 5=4=2=2 of 6=3-2=2. En een 5-3 of 5-4 fit klaveren missen is geen ramp.

Chris Frowein

Lastig maar vaak voorkomend probleem. Ik zou toch kiezen voor 2Sch, ondanks dat ik daar wat sterk voor ben. Voor 2SA ontbeer je een ruitenstop en 3Kl is zo maar ook een 5-2 fit. Met korte ruitens zal partner het, zeker in paren, altijd openhouden. Dus voor een sprong naar 3Sch heb ik graag net wat meer.

jan_van_cleeff

Duidelijk, maar ben je het wèl eens met de initiële pas van zuid?

Rodeo

Eens met eerste pas. 
Heb je wel zo'n aanvallende hand? In paren zie ik het wel zitten de buren in 2r op te knopen voor 300...

ErikSl

Ik ben het wel eens met pas. Als je doubleert knalt maat zomaar 4. Een ander alternatief zie ik niet. In een  contract lijkt het dat de leider vaak troef moet trekken en dan veel in de zijkleuren gaat verliezen, of je kunt zelf introevers maken. Probleem is echter dat maat waarschijnlijk geen ruitens heeft en dus tamelijk minimaal kan zijn omdat hij min of meer verplicht moet openhouden. Als 2dan maar 1 down gaat, betaalt 2 beter. In paren bied ik dat dus maar. In viertallen pas ik in de hoop op de hoofdprijs.

jan_van_cleeff

ik hoop juist op een 4H knal. als ik met deze kaart dan voorkeur geef naar 4S vindt maat dat helemaal niet erg.

ErikSl

En dat is dan geen slempoging met harten als troef?

jan_van_cleeff

Nee, in mijn ogen een simpele retirade. Ik moet toegeven, dat dit in de praktijk nog niet is voorgekomen.

Marcelo

Ik zou doubleren. Eerst passen en dan slap 2 sch bieden komt bij partner niet meer  over. Risico van dubbel is dat partner 4har knalt. Dat corrigeer ik naar 4sch en daarna kan hij mooi de hartens bij me troeven :-).

rhelle

Ik ben het niet eens met de eerste pas; mijn voorkeur gaat naar 2S. Het grote nadeel van eerst doubleren en dan Ha naar Sch corrigeren is dat het schreeuwt om een troef start - de buren kunnen ook de conclusies uit het bieden trekken. Doublet belooft korte Ru en aansluiting voor Kl/Ha; en dat heb je gewoon niet. Je hebt de waardes voor 2S maar komt een Sch tekort. Hopelijk is de vrouw compensatie; IMHO, het minste van alle kwaden.

Gerrit

Niet eens met de eerste pas. Het probleem van eerst passen en dan 2s bieden is dat dat met een veel slechtere hand kan. Doublet zou  kunnen, maar 2s is constructiever en dus dichter bij de waarheid. Zeker zonder troefstart kunnen we in schoppen veel slagen maken.

Nellka

Helemaal eens met de 1e pas, wil niet gaan huilen als mijn maar 4h biedt.

Na doublet twijfel ik tussen 3k en 3r - heb toch 9 punten en redelijk mooie klavers. 2s lijkt mij heel erg speculatief, verwachtend dat er iets aan de hand is/"ik geef antwoord op een bridgeprobleem en moet waarschijnlijk iets briljants doen". Ik zou 75% zeker voor 3k gaan.

Marten Wortel

Volgens mij zijn er 3 plannen na 2:

1) Meteen 2♠;

2) Pas, en dan pas op doublet;

3) Pas, en dan 3 op doublet.

Pas en dan 2♠ is volgens mij gewoon slechter dan optie 1. We geven een slechtere hand aan, en we spelen in 2♠ in plaats van 6♣ (of in ieder geval de manche) tegenover

AHBTx

xxx

x

AVxx.

Ik zou gaan voor meteen 2♠. Ik denk dat +300 te ver weg is. De derde optie vind ik ook prima, we moeten wel deze hand hebben om zo te bieden lijkt me - geen schoppensteun want dan hadden we meteen gesteund, geen 4 hartens want dan hadden we gedoubleerd. Nadat we partners hartenbod corrigeren naar schoppen wordt dit zeker begrepen. Voordeel van deze optie is dat onze wereldhand er goed uitkomt (zie de hierboven 6♣-constructie), nadeel is dat we soms toch wel down gaan in een deelscorespel, wat in paren best wel pijnlijk is. Daarom mijn (lichte) voorkeur voor meteen 2♠.

 

Cor Lof

Ik vind het jammer dat we kunnen zien wat anderen al hebben geantwoord.

Kans op nalullen is wat groot nu.

Misschien is de aanpak bij bridgewinners een optie. Eerst stemmen, dan kijken.

Rosalind, je zou dat nog moeten kennen van het Goan panel.

Nu je net gestart bent kun je dat misschien nog aanpassen.

Ik ben nu al teveel beinvloed. :-)

Abstain dan maar.

 

rosalind_hengeveld

Cor Lof schreef:

Ik vind het jammer dat we kunnen zien wat anderen al hebben geantwoord. Kans op nalullen is wat groot nu. Misschien is de aanpak bij bridgewinners een optie. Eerst stemmen, dan kijken. Rosalind, je zou dat nog moeten kennen van het Goan panel.

Op zich een punt, maar er zijn twee cruciale verschillen tussen dit IMP webforum en het vroegere Goan's Panel:

  • Goan's Panel was specifiek een biedforum; het IMP webforum is een algemeen bridgeforum.
  • Goan's Panel was maatwerksoftware; het IMP webforum is gebaseerd op een contentmanagementsysteem (Drupal), dat geen optie ‘eerst stemmen dan kijken’ kent.
jan_van_cleeff

Op zich lovenswaardig dat Cor Lof mee wil denken met ons en ik hoop van harte hem hier regelmatig tegen te komen. Toch nog even dit: als je je niet wilt laten beïnvloeden bij bied-start- of speelproblemen door al eerder gegeven antwoorden, dan kan je je toch beperken tot het kijken naar de opgave en op basis daarvan je eigen mening geven. Of zie ik het te simpel?

Cor Lof

Ok, ik zal proberen tijdens het heen en weer scrollen tussen reactie en probleem niet te spieken. ;-)
In het gegeven biedverloop zou ik 2S bieden, partner houdt rekening met een mogelijke strafpas van mij.
Nu komt dat als weinig over, maar een hoger bod zie ik ook niet zitten.
Wat betreft de eerdere pas kun je dit wellicht zien aankomen en meteen 2S bieden. De twee tophonneurs in de bijkleuren compenseren het gebrek aan het extra troefje wel.
Wijlen Marshall Miles beveelt in zijn boek "Competitive Bidding in the 21st Century" ook aan om soms een directe verhoging te doen op een mooie doubleton als andere opties ook de hand geen recht aandoen.
Hij geeft de volgende situatie; 1S-(2H)-??
QT Kxx Axxxx xxx en geeft 2S als goed bod, omdat je ongestoord na 1SA en dan 2C of 2H ook preferentie zou geven naar 2S, misschien zelfs na 2D.

rosalind_hengeveld

Post mortem

Dit biedprobleem is afkomstig uit het boek Human Bridge Errors van Danny Kleinman en Nick Straguzzi als het robotje ‘Chthonic’ – spreek uit ['ϑɔnɪk] – dat erg goed kan bridgen, maar het niet moet hebben van zijn sociale vaardigheden, wat vooral opvalt in zijn uitlatingen over de intelligentie van de mens aan de bridgetafel.1

De auteurs geven de volgende twee noordhanden als tegenhanden van de probleemhand:

Met hand A zal 3♣ het laatst maakbare contract zijn. Met hand B wil je in 4♠ of 5♣ zitten. Zowel hand A als hand B zijn gezonde openingen met korte ruiten. Op beide handen zal zuid waarschijnlijk een heropeningsdoublet op 2 geven, anticiperend op een strafpas bij zuid. Toch?

Toch niet, betogen Kleinman en Straguzzi, al zeggen ze er eerlijk bij dat hun opvatting in dezen ‘controversieel’ is en indruist tegen de wereldconsensus. Zij vinden dat noord alleen moet doubleren met een hand als B met duidelijke overwaarde. Met hand A moet noord passen, zo vinden zij. Met een hand geschikt voor een knallende strafpas op 2 moet zuid maar ofwel bieden, ofwel tevreden zijn met ongedoubleerd tegenspelen. Het verlies van zulke strafdoubletten wordt gecompenseerd door gevallen waarin noord doubleert met overwaarde en zuid kan passen met een hand met troef tegen die echter te zwak zou zijn voor een strafpas tegenover een minimale opening. Aldus nog altijd de minderheidopvatting van de auteurs. Bijgevolg bevelen zij in de probleemsituatie een bod aan van 3 (!). Op de eerdere pas van zuid, die hier veel kritiek oogstte, gaan zij niet in.

De ‘verplichting’ te heropenen met een doublet op een minimale opening en kort in de kleur van de tegenpartij komt voort, zo stellen Kleinman en Straguzzi, uit onvermogen van aanhangers van het negatief doublet in de late jaren 1950 om intelligent te reageren op de toenmalige kritiek ‘dat je dan je strafdoublet op een volgbod mist’.

Heden ten dage is het negatief doublet algemeen gangbaar en hebben we geaccepteerd dat we dan weleens een knallend strafdoublet kunnen missen. We waren echter benieuwd hoe de bridgegemeenschap nu denkt over het heropeningsdoublet: anticiperen we nog altijd primair op een dikke strafpas en kan doublet dus nog steeds een minimale opening met korte ruiten zijn, of belooft het wel wat overwaarde? Dat was de gedachte achter dit biedprobleem. (Hand A was als biedprobleem ongeschikt, want kent slechts twee realistische opties: pas en doublet.) Zo te zien wordt de opvatting van Kleinman en Straguzzi hier nauwelijks gedeeld.

De moraal

Speel wat je meent dat winnend is, niet wat je critici van repliek dient.

1Kleinman, Danny en Straguzzi, Nick (‘Chthonic’), Human Bridge Errors, Master Point Press, 2007 (ISBN 1-897106-27-0), pagina 127–132.

Cor Lof

Dat je niet met alle handen openhoudt is wel gemeengoed. Als je nul defense hebt een veel offense, bijvoorbeeld 11 punten met een 7kaart in jouw kleur en een renonce in de troefkleur hoef je niet te doubleren. Dan bied je zelf je kleur.

Een pas kan natuurlijk ook wel eens, met een lullig handje die je net aan tot een opening hebt gebombardeerd.

Voor hand A hoef je je niet te schamen en zou ik gewoon doubleren.

Partner zal met de gegeven hand toch niet zo leip zijn om met tientje vierde het doublet in te laten staan?

2S lijkt mij een prima contract. 3C is moeilijk biedbaar.

Marian

Doe je altijd mee met cuen als je een minimum hebt voor je bieden?

Voorbeeld: HVBX, HX, XXX, BXXX en je maat opent 1 schoppen. Je besluit 2 SA te bieden (9-11 4+ schoppen mee) en je maat doet daarna een slempoging.

De vraag is: doe je altijd mee of zwaai je eerst af met deze 10-punter.

Ben benieuwd.

jan_van_cleeff

Hoi Marian,

Goed punt. Is het goed als we dit als nieuw onderwerp aan de orde stellen? Dan staat het beter in de limelights en kunnen de bezoekers er uitgebreid over disccussiëren. Was dat inderdaad je bedoeling? Op zich leuk.

Jan van Cleeff

rosalind_hengeveld

Marian, heb je dan ook de volledige bieding tot dit punt, met name welke slempoging partner deed en wat dat betekent?

Go to top